అడగక ముందే lyrics

అడగక ముందే lyrics, composed by : Guntur Raja, sung by : S P Balasubramanyam

Telugu Lyrics:

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా

పదే పదే నేను పాడుకోనా
ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా
మరి మరి నే చాటుకోనా
మనసంతా పులకించని సాక్షిగా
నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే
చితికిన నా గుండెకు ప్రాణం నీవే (2)      ||పదే పదే||

మమతల మహా రాజా
(నా) యేసు రాజా (4)

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2)

అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2)       ||మమతల||

అడిగిన వేళ అక్కున చేరి
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నలిగిన వేళ నా దరి చేరి
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2)
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2)      ||పదే పదే||

English Lyrics:

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa

Padhe Padhe Nenu Paadukonaa
Prathi Chota Nee Maata Naa Paatagaa
Mari Mari Ne Chaatukonaa
Manasantha Pulakinchani Saakshigaa
Naa Jeevitha Gamanaaniki Gamyamu Neeve
Chithikina Naa Gundeku Praanam Neeve (2)      ||Padhe Padhe||

Mamathala Maha Raajaa
(Naa) Yesu Raajaa (4)

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2)
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2)       ||Mamathala||

Adigina Vela Akkuna Cheri
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Naligina Vela Naa Dari Cheri
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2)
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2)      ||Padhe Padhe||

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#PadePadeNenuPadukona #SPBalasubramanyamSong #adagakaMundeLyrics #PadePadeChristianSong #GunturRaja #GospelSongs #EnglishSongs #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please click on the notification button on bottom right corner on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.