Aanandam Neelone lyrics

Aanandam Neelone lyrics ఆనందం నీలోనే telugu christian song. This song is sung by pastor John Wesly, Hosanna ministries, from the album Manoharuda. Bro. Yesanna, the Founder and President of ‘Hosanna Ministries’, was a God chosen vessel. He was endowed with several spiritual gifts. He has been in the ministry for over 40 years as a well known preacher, pastor, singer and lyricist.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్

ఆనందం నీలోనే – ఆధారం నీవేగా
ఆశ్రయం నీలోనే – నా యేసయ్యా – స్తోత్రార్హుడు
అర్హతేలేని నన్ను – ప్రేమించినావు
జీవింతు ఇలలో – నీ కోసమే – సాక్ష్యార్థమై    ||ఆనందం||

పదే పదే నిన్నే చేరగా
ప్రతిక్షణం నీవే ధ్యాసగా (2)
కలవరాల కోటలో – కన్నీటి బాటలో (2)
కాపాడే కవచంగా – నన్ను ఆవరించిన
దివ్యక్షేత్రమా – స్తోత్రగీతమా    ||ఆనందం||

నిరంతరం నీవే వెలుగని
నిత్యమైన స్వాస్థ్యం నీదని (2)
నీ సన్నిధి వీడక – సన్నుతించి పాడనా (2)
నీకొరకే ధ్వజమెత్తి నిన్న ప్రకటించనా
సత్యవాక్యమే – జీవవాక్యమే    ||ఆనందం||

సర్వసత్యమే నా మార్గమై
సంఘక్షేమమే నా ప్రాణమై (2)
లోక మహిమ చూడక – నీ జాడలు వీడక (2)
నీతోనే నిలవాలి నిత్య సీయోనులో
ఈ దర్శనం – నా ఆశయం    ||ఆనందం||

Lyricist: Hosanna Ministries

Aanandam Neelone – Aadhaaram Neevegaa
Aashrayam Neelone – Naa Yesayyaa.. Sthothraarhudaa (2)
Arhathe Leni nannu – Preminchinaavu
Jeevinthu Ilalo – Nee Kosame.. Sakshyaardhamai       ||Aanandam||

Pade Pade ninne Cheragaa
Prathikshanam Neeve Dhyaasagaa (2)
Kalavaraala Kotalo – Kanneeti Baatalo (2)
Kaapaade Kavachamgaa – Nannu Aavarinchina
Divya Kshethramaa – Sthothra Geethamaa       ||Aanandam||

Nirantharam Neeve Velugani
Nithyamaina Swaasthyam Needani (2)
Nee Sannidhi Veedaka – Sannuthinchi Paadanaa (2)
Nee Korake Dhwajametthi Ninnu Prakatinchinaa
Sathya Vaakyame – Jeeva Vaakyame       ||Aanandam||

Sarva Sathyame Naa Maargamai
Sangha Kshemame Naa Praanamai (2)
Loka Mahima Choodaka – Nee Jaadalu Veedaka (2)
Neethone Nilavaali Nithya Seeyonulo
Ee Darshanam – Naa Aashayam       ||Aanandam||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Aanandam Neelone lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul