Aaradhincheda lyrics

Aaradhincheda lyrics ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద telugu lyrics, english lyrics, This song is from the seeyonu geethamulu.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు

ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
నిరతము నిను స్తుతియించెదను (2)
మార్గము నీవే సత్యము నీవే (2)
జీవము నీవే నా ప్రభువా (2) ||ఆరాధించెద||

విస్తారంబగు వ్యాపకములలో
విడచితి నీ సహవాసమును (2)
సరిదిద్దితివి నా జీవితము (2)
నిను సేవింపగ నేర్పిన ప్రభువా (2) ||ఆరాధించెద||

నీ రక్తముతో నను కడిగితివి
పరిశుద్దునిగా జేసితివి (2)
నీ రక్షణకై స్తోత్రము చేయుచు (2)
నిత్యము నిన్ను కొనియాడెదను (2) ||ఆరాధించెద||

పెద్దలు పరిశుద్దులు ఘన దూతలు
నీ సన్నిధిలో నిలచిననూ (2)
లెక్కింపగజాలని జనమందున (2)
నను గుర్తింతువు నా ప్రియ ప్రభువా (2) ||ఆరాధించెద||

Lyricist: Songs of Zion

Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
Nirathamu Ninu Sthuthiyinchedanu (2)
Maargamu Neeve Sathyamu Neeve (2)
Jeevamu Neeve Naa Prabhuvaa (2) ||Aaraadhincheda||

Visthaarambagu Vyaapakamulalo
Vidachithi Nee Sahavaasamunu (2)
Sarididdithivi Naa Jeevithamu (2)
Ninu Sevimpaga Nerpina Prabhuvaa (2) ||Aaraadhincheda||

Nee Rakthamutho Nanu Kadigithivi
Parishudhdhunigaa Jesithivi (2)
Nee Rakshanakai Sthothramu Cheyuchu (2)
Nithyamu Ninnu Koniyaadedanu (2) ||Aaraadhincheda||

Peddalu Parishudhdhulu Ghana Doothalu
Nee Sannidhilo Nilachinanu (2)
Lekkimpagajaalani Janamanduna (2)
Nanu Gurthinthuvu Naa Priya Prabhuvaa (2) ||Aaraadhincheda||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Aaradhincheda lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012