Aathma Varshamunu lyrics

Aathma Varshamunu lyrics, ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా telugu christian song lyrics. This song is sung & composed by Rev. Paul Emmanuel, Christ temple, Vijayawada.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా
ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా (2)
నీ ఆత్మ చేత అభిషేకించి (2)
నీ కృప చేత బలపరచయ్యా (2)
నే ఉన్నది నీ కోసమే యేసయ్యా
నీ సింహాసనం చేరితినయ్యా            ||ఆత్మ||

బలహీనతతో నన్ను బలపరచుము
ఒంటరైన వేళలో ధైర్యపరచుము (2)
కృంగిన వేళ నీ దరి చేర్చి (2)
నీ ఆత్మ శక్తితో బలపరచయ్యా (2)           ||నే ఉన్నది||

ఆత్మీయుడవై నన్ను ఆదరించుము
అలసిన వేళ దర్శించుము (2)
అవమానములో నీ దరి చేర్చి (2)
నీ ఆత్మ శక్తితో స్థిరపరచయ్యా (2)           ||నే ఉన్నది||

Aathma Varshamunu Kummarinchayyaa
Aathma Varshamunu Kummarinchayyaa (2)
Nee Aathma Chetha Abhishekinchi (2)
Nee Krupa Chetha Balaparachayyaa (2)
Ne Unnadi Nee Kosame Yesayyaa
Nee Simhaasanam Cherithinayyaa          ||Aathma||

Balaheenathalo Nannu Balaparachumu
Ontaraina Velalo Dhairyaparachumu (2)
Krungina Vela Nee Dari Cherchi (2)
Nee Aathma Shakthitho Balaparachayyaa (2)         ||Ne Unnadi||

Aathmeeyudavai Nannu Aadarinchumu
Alasina Vela Darshinchumu (2)
Avamaanamulo Nee Dari Cherchi (2)
Nee Aathma Shakthitho Sthiraparachayyaa (2)         ||Ne Unnadi||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices.

Aathma Varshamunu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#AathmaVarshamunu #ఆత్మవర్షమునుకుమ్మరించయ్యా #PaulEmmanuelSongs #lyrics #chords #guitarChords #christtemple#christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords