Asrayama Adharama lyrics

Asrayama Adharama lyrics, ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే telugu christian song lyrics. This song is sung and composed by KY RATNAM.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా
నా దుర్గమా నా శైలమా నీవే నా యేసయ్యా (2)
నిను విడచి నేనుండలేను
క్షణామైనా నే బ్రతుకలేను (2)       ||ఆశ్రయమా||

కష్ట కాలములు నన్ను కృంగదీసినను
అరణ్య రోదనలు నన్ను ఆవరించినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
నీ కృపను చూపించావు (2)       ||ఆశ్రయమా||

భక్తిహీనులు నాపై పొర్లిపడినను
శత్రు సైన్యము నన్ను చుట్టి ముట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
కాపాడి రక్షించినావు (2)       ||ఆశ్రయమా||

మరణ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనగాను
బంధు స్నేహితులు నన్ను బాధపెట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
దయచూపి దీవించినావు (2)       ||ఆశ్రయమా||

Asrayama Adharama Neeve Naa Yesayyaa
Naa Durgamaa Naa Shailamaa Neeve Naa Yesayyaa (2)
Ninu Vidachi Nenundalenu
Kshanamainaa Ne Brathukalenu (2)       [Aashrayamaa]

Kashta Kaalamulu Nannu Krungadeesinanu
Aranya Rodhanalu Nannu Aavarinchinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Nee Krupanu Choopinchinaavu (2)       [Aashrayamaa]

Bhakthiheenulu Naapai Porlipadinanu
Shathru Sainyamu Nannu Chutti Muttinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Kaapaadi Rakshinchinaavu (2)       [Aashrayamaa]

Marana Paashamulu Nannu Chuttukonagaanu
Bandhu Snehithulu Nannu Baadhapettinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Dayachoopi Deevinchinaavu (2)       [Aashrayamaa]

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices.

Asrayama Adharama song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Asrayama Adharama #ఆశ్రయమాఆధారమానీవే #AsrayamaAdharamaLyricsSong #lyrics #chords #guitarChords #pianoChords #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords