Cheyi Pattuko lyrics

Cheyi Pattuko lyrics, చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో telugu christian song lyrics, Chords, english lyrics, This song is taken from the album “Neethone naa jeevitham” by Young holy Team, music and composition by : Jonah Samuel.

English Lyrics
Telugu Lyrics
Chords
Audio/Video

Cheyi Pattuko Naa Cheyi Pattuko
Jaaripokundaa Ne Padipokundaa
Yesu Naa Cheyi Pattuko (2)            ||Cheyi||

1. Krungina Vela Odaarpu Neevegaa
Nanu Dhairyaparachu Naa Thodu Neevegaa (2)
Maruvagalanaa Nee Madhura Premanu
Yesu Naa Jeevithaanthamu (2)
Yesu Naa Jeevithaanthamu              ||Cheyi||

2 .Shodhana Baadhalu Ennenno Kaliginaa
Vishwaasa Naavalo Kalakalame Reginanoo (2)
Viduvagalanaa Oka Nimishamainanoo
Yesu Naa Jeevithaanthamu (2)
Yesu Naa Jeevithaanthamu               ||Cheyi||

చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో
జారిపోకుండా నే పడిపోకుండా
యేసు నా చేయి పట్టుకో (2)        ||చేయి||

1. కృంగిన వేళ ఓదార్పు నీవేగా
నను ధైర్యపరచు నా తోడు నీవేగా (2)
మరువగలనా నీ మధుర ప్రేమను
యేసు నా జీవితాంతము (2)
యేసు నా జీవితాంతము              ||చేయి||

2. శోధన బాధలు ఎన్నెన్నో కలిగినా
విశ్వాస నావలో కలకలమే రేగిననూ (2)
విడువగలనా ఒక నిమిషమైననూ
యేసు నా జీవితాంతము (2)
యేసు నా జీవితాంతము              ||చేయి||

C F G
Cheyi Pattuko – Naa Cheyyi Pattuko
G
Jaaripokundaa – Ne Padipokundaa
G Em G C
Yesu Naa Cheyi Pattuko             
G
Ne Jaaripokundaa – Ne Padipokundaa
G Em G C
Yesu Naa Cheyi Pattuko               ||Cheyi||

C Am
Krungina Vela – Odaarpu Neevegaa
F G F C
Nanu Dhairyaparachu – Naa Thodu Neevegaa (2)
Am F G
Maruvagalanaa – Nee Madhura Premanu (2)
Dm C
Yesu Naa Jeevithaanthamu 
G Dm C F G
Yesu Naa Jeevithaanthamu…            ||Cheyi||

C Am
Loka Sandramu – Naapai Egasinaa
F G F C
Vishwaasa Naavalo – Kalavarame Reginaa (2)
Am F G
Niluvavagalanaa – Oka Nimishamainanu (2)
Dm C
Yesu Naa Cheyi Vidachina 
G Dm C F G
Yesu Naa Cheyi Vidachina…             ||Cheyi||

Strumming: D D U D U D U D

Dr John Wesly is the founder and Chairman of John Wesly international Ministries, Young Holy Team, Bible Wonders Media Ministries, Gospel Explosion, Divine Wisdom Bible College, Dhanya Charitable Trust, John Wesly Foundation and Shekena Publications and Pastors League of India. He constantly encourages young people to use their spiritual gifts in the ministry of God. He believes that GOD always uses ordinary people to accomplish extra ordinary tasks.

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Cheyi Pattuko lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#CheyiPattuko #CheyiPattukoSongLyrics #CheyiPattukolyrics #CheyiPattukoChristianSong #WorshipSongsTelugu #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song