Choodalani Unnadi lyrics

Choodalani Unnadi lyrics, చూడాలని ఉన్నది telugu christian song lyrics. This song is written, sung and composed by Bro. Ravinder Vottepu from the album “Naa Kaapari neeve Yesaiah” which is translated as “You are my Shepherd, Lord”. This is one of the famous and most loved christian telugu song for most of the telugu speaking christians.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

చూడాలని ఉన్నది
నా యేసుని చూడాలని ఉన్నది (2)
కోట్లాది దూతలు నిత్యము పరిశుద్ధుడని
కొనియాడుచుండగా చూడాలని (2)       ||చూడాలని||

పగలు ఎగురు బాణమైనను
రాత్రి కలుగు భయముకైనను (2)
కదలక నను కాపాడే నా నాథుడే నీవే
ఉన్నవాడవు అను వాడవు రానున్న వాడవు (2)       ||చూడాలని||

నా పాదములకు దీపమై
నా త్రోవలకు వెలుగువై (2)
నను వీడని ఎడబాయని నా తోడువు నీవే
కంటికి రెప్పలా కాపాడే నాథుడ నీవే (2)       ||చూడాలని||

Choodalani Unnadi
Naa Yesuni Choodaalani Unnadi (2)
Kotlaadi Doothalu Nithyamu Parishuddhudani
Koniyaaduchundagaa Choodaalani (2)      ||Choodaalani||

Pagalu Eguru Baanamainanu
Raathri Kalugu Bhayamukainanu (2)
Kadalaka Nanu Kaapaade Naa Naathuda Neeve
Unnavaadavu Anu Vaadavu Raanunna Vaadavu (2)      ||Choodaalani||

Naa Paadamulaku Deepamai
Naa Throvalaku Veluguvai (2)
Nanu Veedani Edabaayani Naa Thoduvu Neeve
Kantiki Reppala Kaapaade Naathuda Neeve (2)      ||Choodaalani||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Choodalani Unnadi song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ChoodalaniUnnadi #ChoodalaniUnnadiNaaYesayya #ChristianTeluguSong #RavinderVottepu #teluguSongs #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.