Ee Dinam song lyrics

Ee Dinam song lyrics, ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం EE DINAM || LATEST TELUGU CHRISTMAS 2018 SONG BY BRO KRUPADAS KOLLATI. Music : Sabu Varghese Lyrics & Singer : KrupaDas Kollati Chorus :Jovianne Jedy & Hebsiba Kaluri.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: కృపాదాస్ కొల్లాటి

ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం
శుభకరం లోక కళ్యాణం
పరమును విడచి ఇలకు చేరిన
మహిమ అవతారం (2)
ఆడుము పాడుము ప్రభుని నామము
నూతన గీతముతో
రక్షణ పొందుము ఈ సమయము
నూతన హృదయముతో (2)        ||ఈ దినం||

దేవ దూతలు పలికిన ప్రవచనం
జ్ఞానులకొసగిన దివ్య మార్గం (2)
ధన్యత కలిగిన దావీదు పురము
కన్య మరియకు ప్రసవ తరుణం        ||ఆడుము||

పాప దుఃఖములన్నియు పారద్రోలును
కృపయు క్షేమము కలుగజేయును (2)
రక్షణ నొసగెడి పరమ సుతునికి
ఇమ్మానుయేలని నామకరణము         ||ఈ దినం||

Lyricist: Krupadas Kollati

Ee Dinam Kreesthu Janma Dinam
Shubhakaram Loka Kalyaanam
Paramunu Vidachi Ilaku Cherina
Mahima Avathaaram (2)
Aadumu Paadumu Prabhuni Naamamu
Noothana Geethamutho
Rakshana Pondumu Ee Samayamu
Noothana Hrudayamutho (2)       ||Ee Dinam||

Deva Doothalu Palikina Pravachanam
Gnaanulakosagina Divya Maargam (2)
Dhanyatha Kaligina Daaveedu Puramu
Kanya Mariyaku Prasava Tharunam        ||Aadumu||

Paapa Dukhamulanniyu Paaradrolunu
Krupayu Kshemamu Kalugajeyunu (2)
Rakshana Nosagedi Parama Suthuniki
Immaanuyelani Naama Karanamu         ||Ee Dinam||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Ee Dinam song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul