Prema ane mayalo lyrics

Prema ane mayalo lyrics ప్రేమా అనే మాయలో telugu christian song. This song is a warning message to all the youngsters in this world who are in a trap of Love and are losing their precious life at failure.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ప్రేమా అనే మాయలో చిక్కుకున్న సోదరి
కన్న వారి కలలకు దూరమై
కష్టాల కడలిలో చేరువై (2)          ||ప్రేమా||

తల్లిదండ్రులు కలలు గని
రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని (2)
రక్తము చెమటగా మార్చుకొని
నీ పైన ఆశలు పెట్టుకొని
నిన్ను చదివిస్తే – పట్టణం పంపిస్తే
ప్రేమకు లోబడి – బ్రతుకులో నీవు చెడి – (2)         ||కన్న||

ప్రభు ప్రేమను వదులుకొని
ఈ లోక ఆశలు హత్తుకొని (2)
యేసయ్య క్షమను వలదని
దేవుని పిలుపును కాదని
నీవు జీవిస్తే – తనువు చాలిస్తే
నరకము చేరుకొని – అగ్నిలో కూరుకొని – (2)
కొన్న తండ్రి కలలకు దూరమై
కష్టాల కోడలికి చేరువై (2)          ||ప్రేమా||

Premaa Ane Maayalo Chikkukunna Sodari
Kanna Vaari Kalalaku Dooramai
Kashtaala Kadalilo Cheruvai (2)          ||Premaa||

Thallidandrulu Kalalu Gani
Rekkalu Mukkalu Chesukoni (2)
Rakthamu Chematagaa Maarchukoni
Nee Paina Aashalu Pettukoni
Ninnu Chadivisthe – Pattanam Pampisthe
Premaku Lobadi – Brathukulo Neevu Chedi – (2)        ||Kanna||

Prabhu Premanu Vadulukoni
Ee Loka Aashalu Hatthukoni (2)
Yesayya Kshamanu Valadani
Devuni Pilupunu Kaadani
Neevu Jeevisthe – Thanuvu Chaalisthe
Narakamu Cherukoni – Agnilo Koorukoni – (2)
Konna Thandri Kalalaku Dooramai
Kashtaala Kadaliki Cheruvai (2)          ||Premaa||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics, Pailam Koduka

Prema ane mayalo lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww