Vesaarina Manase lyrics

Vesaarina Manase lyrics వేసారిన మనసే ఊగెనే telugu christian song lyrics. This song is sung by Anwesshaa, music composed by Bro. Pranam Kamlakhar, Written by A R Stevenson anna.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

వేసారిన మనసే ఊగెనే
చేజారిన స్ధితికి చేరెనే
యే గాయమైన మానదే
నాకున్న బలము చాలదే (2)
వినిపించు యేసు నీ స్వరం
నడిపించు నీతో అనుక్షణం      ||వేసారిన||

కోరినాను శ్రేయమైన నీ ప్రేమనే
తాళలేను లేసమైన నీ కోపమే
భారము మోపకే లోపమూ చూడకే
ఎన్నడు నీ కృప దూరము చేయకే      ||వేసారిన||

వాడిపోదు శ్రేష్టమైన ఈ బంధమే
వీడిపోదు ఆదరించే నీ స్నేహమే
తోడుగా ఉండునే – త్రోవను చూపునే
చేకటి కమ్మినా క్షేమము పంపునే      ||వేసారిన||

Vesaarina Manase Oogene
Chejaarina Sthithiki Cherene
Ye Gaayamaina Maanade
Naakunna Balamu Chaalade (2)
Vinipinchu Yesu Nee Swaram
Nadipinchu Neetho Anukshanam        ||Vesaarina||

Korinaanu Shreyamaina Nee Premane
Thaalalenu Lesamaina Nee Kopame
Bhaaramu Mopake Lopamu Choodake
Ennadu Nee krupa Dooramu Cheyake        ||Vesaarina||

Vaadipodu Shrestamaina Ee Bandhame
Veedipodu Aadarinche Nee Snehame
Thodugaa Undune – Throvanu Choopune
Cheekati Kamminaa kshemamu Pampune        ||Vesaarina||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Vesaarina Manase lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul