Yepati dhananaya lyrics

Yepati dhananaya lyrics ఏపాటి దాననయా telugu christian song lyrics. This song is sung by Dr. Shiny, Music composed by : Jonah Samuel, from the album SARVONNATHA. This song holds 24 Million Views and is sung by most of the telugu speaking christians across the world.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: క్రిసోస్తం

ఏపాటి దాననయా నన్నింతగ హెచ్చించుటకు
నేనెంతటి దాననయా నాపై కృప చూపుటకు (2)
నా దోషము భరియించి నా పాపము క్షమియించి
నను నీలా మార్చుటకు కలువరిలో మరణించి (2)
ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి
కృప చూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటి ఏది       ||ఏపాటి||

కష్టాల కడలిలో కన్నీటి లోయలలో
నా తోడు నిలిచావు నన్నాదరించావు (2)
అందరు నను విడచినా నను విడువని యేసయ్యా
విడువను యెడబాయనని నా తోడై నిలచితివా       ||ప్రేమించే||

నీ ప్రేమను మరువలేనయ్యా నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా
నేనొందిన నీ కృపను ప్రకటింతును బ్రతుకంతా (2)
నేనొందిన ఈ జయము నీవిచ్చినదేనయ్యా
నీవిచ్చిన జీవముకై స్తోత్రము యేసయ్యా       ||ప్రేమించే||

Lyricist: Chrisostam

Epaati Daananayaa Nanninthaga Hechchinchutaku
Nenenthati Daananayaa Naapai Krupa Chooputaku (2)
Naa Doshamu Bhariyinchi Naa Paapamu Kshamiyinchi
Nanu Neelaa Maarchutaku Kaluvarilo Maraninchi (2)
Preminche Premaamayudaa – Nee Premaku Parimithulevi
Krupa Choopu Krupagala Devaa – Nee Krupaku Saati Edi        ||Epaati||

Kashtaala Kadalilo Kanneeti Loyalalo
Naa Thodu Nilichaavu Nannaadarinchaavu (2)
Andaru Nanu Vidachinaa Nanu Viduvani Yesayyaa
Viduvanu Yedabaayanani Naa Thodai Nilachithivaa          ||Preminche||

Nee Premanu Maruvalenayyaa Nee Saakshiga Brathikedanesayyaa
Nenondina Nee Krupanu Prakatinthunu Brathukanthaa (2)
Nenondina Ee Jayamu Neevichchinadenayyaa
Neevichchina Jeevamukai Sthothramu Yesayyaa          ||Preminche||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Yepati dhananaya lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul