Yesayya Naamamlo Lyrics

Yesayya Naamamlo

Yesayya Naamamlo lyrics, chords, Telugu Lyrics, English Lyrics యేసయ్య నామంలో . This is a quite famous song for all the telugu speaking christian across the world. This song is usually sung in most of the events like thanksgiving meetings, weddings, etc. which literally means “Our God is for ever and ever living God !!”

Click on the Tabs below to view the content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Chords
Video

Yesayya Naamamlo Shakthi Unnadayyaa
Shree Yesayya Naamamlo Shakthi Unnadayyaa
Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini (2)        ||Yesayya||

Paapaalanu Kshamiyinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Paapini Pavithraparache – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Rogiki Swasthathanichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Manasuku Nemmadinichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Duraathmalanu Paaradrole – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Dukhithulanu Aadarinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Srushtini Shaashinchagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Mruthulanu Lepagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Paathaalaanni Thappinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Paralokaaniki Cherche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
నమ్మితే చాలు నీవు – పొందుకుంటావు శక్తిని (2)        ||యేసయ్య||

పాపాలను క్షమియించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
పాపిని పవిత్రపరచే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

రోగికి స్వస్థతనిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
మనసుకు నెమ్మదినిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

దురాత్మలను పారద్రోలే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
దుఃఖితులను ఆదరించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

సృష్టిని శాసించగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
మృతులను లేపగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

పాతాళాన్ని తప్పించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
పరలోకానికి చేర్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

F#m E C#m F#m
Yesayya Naamamlo – Shakthi Unnadayyaa
F#m F C#m F#m
Shree Yesayya Naamamlo – Shakthi Unnadayyaa
Bm E F#m
Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini
Bm E D F#m
Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini… ||Yesayya||

F#m Bm D F#m
Paapaalanu Kshamiyinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
F#m Bm D F#m
Paapini Pavithraparache – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2) ||Yesayya||

F#m Bm D F#m
Rogiki Swasthathanichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
F#m Bm D F#m
Manasuku Nemmadinichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2) ||Yesayya||

F#m Bm D F#m
Duraathmalanu Paaradrole – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
F#m Bm D F#m
Dukhithulanu Aadarinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2) ||Yesayya||

F#m Bm D F#m
Srushti Shaashinchagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
F#m Bm D F#m
Mruthulanu Lepagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2) ||Yesayya||

F#m Bm D F#m
Paathallaanni Thappinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
F#m Bm D F#m
Paralokaaniki Cherche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2) ||Yesayya|
Strumming: D U D U D

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Yesayya Naamamlo song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#YesayyaNaamamlo #YesayyaNaamamloSong #YesayyaNaamamloLyrics #YesayyaNaamamloChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #AndhraKristhavaKeerthanalu #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.