Aakaasham Amrutha Jallulu

Aakaasham Amrutha Jallulu lyrics

Aakaasham Amrutha Jallulu lyrics, ఆకాశం అమృత జల్లులు కురిపించింది telugu christian song lyrics. The author or the singer is unknown probably an old classical song. Click on the Tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics ఆకాశం అమృత జల్లులు కురిపించిందిఈ లోకం ఆనందమయమై మురిసింది (2) అంతు లేని ఈ అనంత జగతిలోశాంతి కొరవడి మసలుచుండగా (2)రక్షణకై నిరీక్షణతో (2)వీక్షించే…

Read More