Aakarshinche Priyuda

Aakarshinche Priyuda lyrics

Aakarshinche Priyuda song lyrics ఆకర్షించే ప్రియుడా telugu christian song lyrics. This song is written by Dr. Thomas, Dahinchu agni ministries, This song is sung by most of the telugu speaking people. Click on the Tabs below to view the content Telugu Lyrics English lyrics Video పాట రచయిత: థామస్ ఆకర్షించే ప్రియుడా…అందమైన దైవమా… ఆకర్షించే ప్రియుడాఅందమైన దైవమాపరిపూర్ణమైనవాడా (4) నీదు తలపై…

Read More