Aashrayama Aadharama

Aashrayama Aadharama lyrics

Aashrayama Aadharama song lyrics ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా telugu christian song lyrics. This song is written, tuned, composed and sung by Bro. KY Ratnam. Click on the Tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video పాట రచయిత: కే వై రత్నం ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యానా దుర్గమా నా శైలమా నీవే నా యేసయ్యా (2)నిను విడచి…

Read More