Siluvalo Nee Prema lyrics

Siluvalo Nee Prema lyrics సిలువలో నీ ప్రేమ telugu christian song lyrics, Written by: Sayaram Gattu, sung by Abhijith Kollam. This is a telugu good friday song sung by many christians.

Click on the tabs below to view the content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Video

Siluvalo Nee Prema – Paapamu Theesenayyaa
Maranamu Cheralo Nundi – Nanu Vidipinchenayyaa (2)
Ghora Paapini Nenu – Parishuddhuni Chesithivi
Nithya Jeevamulo Nannu – Niluputaku Bali Aithivi (2)    ||Siluvalo||

Thaalaleni Nee Thaapam – Tholaginchenu Naadhu Shaapam
Naliginatti Nee Roopam – Ichchenu Naaku Swaroopam (2)
Nanu Vidipinchutaku – Viluvanu Vidichithivi
Paramunu Cherchutaku – Mahimanu Marichithivi (2)     ||Ghora Paapini||

Daiva Thanayuni Deham – Mosindi Cheyani Neram
Kadigendhuku Naa Dosham – Chindinche Niluvunaa Rudhiram (2)
Nanu Kaapaadutaku – Rottegaa Virigithivi
Maranamu Dhaatutaku – Baligaa Maarithivi (2)     ||Ghora Paapini||

Adhamudainatti Nenu – Nee Prema Arhudanu Kaanu
Pogidi Ninnu Prathi Kshanamu – Theerchalenu Nee Runamu (2)
Ninu Chaatinchutaku – Velugai Saagedhanu
Premanu Panchutakai – Uppuga Nilichedhanu (2)     ||Ghora Paapini||

సిలువలో నీ ప్రేమ – పాపము తీసేనయ్యా
మరణము చెరలో నుండి – నను విడిపించేనయ్యా (2)
ఘోర పాపిని నేను – పరిశుద్ధుని చేసితివి
నిత్యజీవములో నన్ను – నిలుపుటకు బలి అయితివి (2)      ||సిలువలో||

తాళలేని నీ తాపం – తొలగించెను నాదు శాపం
నలిగినట్టి నీ రూపం – ఇచ్చేను నాకు స్వరూపం (2)
నను విడిపించుటకు – విలువను విడిచితివి
పరమును చేర్చుటకు – మహిమను మరిచితివి (2)     ||ఘోర పాపిని||

దైవ తనయుని దేహం – మోసింది చేయని నేరం
కడిగేందుకు నా దోషం – చిందించె నిలువునా రుధిరం (2)
నను కాపాడుటకు – రొట్టెగా విరిగితివి
మరణము దాటుటకు – బలిగా మారితివి (2)     ||ఘోర పాపిని||

అధముడయినట్టి నేను – నీ ప్రేమ అర్హుడను కాను
పొగిడి నిన్ను ప్రతి క్షణము – తీర్చలేను నీ ఋణము (2)
నిను చాటించుటకు – వెలుగై సాగెదను
ప్రేమను పంచుటకై – ఉప్పుగ నిలిచెదను (2)     ||ఘోర పాపిని||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Siluvalo Nee Prema lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul