Aaradhana neeke lyrics

Aaradhana neeke lyrics,chords, ఆరాధన నీకే lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by Shalom Benhur manda. God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.” John 4:24.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Chords
Video

పరిశుద్ధుడా పావనుడా
అత్యున్నతుడా నీవే (2)
నీ నామమునే స్తుతియించెదా
నీ నామమునే ఘనపరచెదా (2)
నీలోనే రక్షణ నీలోనే నిరీక్షణ
నీలోనే విజయము నీలోనే సంతోషం
ఆరాధన నీకే (6)


నా అడుగులో అడుగై – నా శ్వాసలో శ్వాసై
నే నడచిన వేళలో ప్రతి అడుగై (2)
నా ఊపిరి నా గానము
నా సర్వము నీవే నా యేసయ్యా

నీకేనయ్యా ఆరాధన             ||ఆరాధన||

నాపై నీ ఆత్మను కుమ్మరించుము యేసయ్యా
నీ శక్తితో నను నింపు బలవంతుడా (2)        ||ఆరాధన||

Parishuddhudaa Paavanudaa
Athyunnathudaa Neeve (2)
Nee Naamamune Sthuthiyinchedaa
Nee Naamamune Ghanaparachedaa (2)
Neelone Rakshana – Neelone Nireekshana
Neelone Vijayamu – Neelone Santhosham
Aaraadhana Neeke (6)

Naa Adugulo Adugai – Naa Shwaasalo Shwaasai
Ne Nadachina Velalo Prathi Adugai (2)
Naa Oopiri Naa Gaanamu – Naa Sarvamu Neeve
Naa Yesayyaa Neekenayyaa – Aaraadhana         ||Aaraadhana||

Naapai Nee Aathmanu – Kummarinchumu Yesayyaa
Nee Shakthitho Nanu Nimpu – Balavanthudaa (2)       ||Aaaradhana||

D C#sus2
Parishudhuda paavanuda
Bm A
Athyunathuda nivey
Em F#m
Nee namamune sthuyinchedha
G A
Nee namamune ganaparicheda
D Em
Neelone rakshana
F#m G
Neelone nireekshana
D Em
Neelone vijayamu
F#m G A
Neelone santhosham
Bm F#m

CHORUS:
aaradhana nikey
G A
Aaradhana nikey
Bm F#m G A
Aaradhana nikey (2)

D Em
1. Naa adugulo adugai
Bm Gm
Naa swasalo swasai
D Em
Ne nadachina velalo
Gm
Prathi adugai (2)
Bm F#m
Naa upiri naa gaanamu
G A
Naa sarvamu nivey
Bm F#m
Naa yessaya nikenayya
G A
Aaradhana…… “aaradhana ”

BRIDGE:
Bm F#m
Naa pai nee athmanu
E F#m
Kummarinchumu yessaya
Bm F#m
Nee shakthi tho nanu nimpu
E
Balavanthuda….. (2)

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Aaradhana neeke lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012