Ammaa Ani Ninnu lyrics

Ammaa Ani Ninnu lyrics, అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా telugu christian song lyrics. Album Name: Nee Prema Madhuram singer: Sis. Gayathri. Lyric: Samson and Stalin Brothers Music Composition: J K Kristopher,

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
యేసయ్యా.. నాన్నా అని నిన్ను తలువనా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
(నా) అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

కన్నీరే నాకు మిగిలెను యేసయ్యా
ఓదార్చే వారు ఎవరూ లేరయ్యా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

ఎవరూ లేని ఒంటరి నేనయ్యా
ఎవరూ లేని అనాథను నేనయ్యా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

నేనున్నాను భయమేలను అని
నాకభయమిచ్చిన నా యేసు రాజా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
Yesayyaa.. Naannaa Ani Ninnu Thaluvanaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
(Naa) Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Kanneere Naaku Migilenu Yesayyaa
Odaarche Vaaru Evaru Lerayyaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Evaru Leni Ontari Nenayyaa
Evaru Leni Anaathanu Nenayyaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Nenunnaanu Bhayamelanu Ani
Naakabhayamichchina Naa Yesu Raajaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Ammaa Ani Ninnu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#AmmaaAniNinnu #అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా #lyrics, #అమ్మాఅనినిన్నుపిలువనా #chords #guitarChords #pianoChords #OpenDoorMinistries #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords