Chalaa Goppodu lyrics

Chalaa Goppodu lyrics, చాలా గొప్పోడు Telugu Christian song lyrics. Written by Bro. David Francis (The Glory of Jesus ministries), Music by Prasad Murala.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu lyrics
English Lyrics
Video

చక్కనైన దారి నీవే
చేరువైన తోడు నీవే (2)
యేసయ్యా నీవే చాలయ్యా
నా బ్రతుకునందు ఎన్నడూ వీడిపోకయ్యా (2)

చిన్న చిన్న బాధలకే భయపడిపోయానయ్యా
జయమే లేదనుకొని ఏడ్చినానయ్యా (2)
యేసయ్యా ఆశ్రయం నీవైనావయ్యా
యేసయ్యా భుజంపై చెయ్యేసావయ్యా
నీ ప్రేమనెవరు ఆపలేరయ్యా
ఎంత ఉపకార బుద్ధి నీదయ్యా (2)       ||చక్కనైన||

అడిగినదానికన్నా అధికం చేసావయ్యా
నీ స్థానం ఎవ్వరికి చెందనీనయ్యా (2)
యేసయ్యా గుప్పిలి విప్పుచున్నావు
యేసయ్యా అందని వాడవు కావు
సమీపమైన బంధువువి నీవు
నీ ఆత్మతో దీవించుచున్నావు (2)       ||చక్కనైన||

Chakkanaina Daari Neeve
Cheruvaina Thodu Neeve (2)
Yesayyaa Neeve Chaalayyaa
Naa Brathukunandu Ennadu Veedipokayyaa (2)

Chinna Chinna Baadhalake Bhayapadipoyaanayyaa
Jayame Ledanukoni Edchinaanayyaa (2)
Yesayyaa Aashrayam Neevainaavayyaa
Yesayyaa Bhujampai Cheyesaavayyaa
Nee Premanevaru Aapalerayyaa
Entha Upakaara Buddhi Needayyaa (2)          ||Chakkanaina||

Adiginadaanikannaa Adhikam Chesaavayyaa
Nee Sthaanam Evvariki Chendhaneenayyaa (2)
Yesayyaa Guppili Vippuchunnaavu
Yesayyaa Andani Vaadavu Kaavu
Sameepamaina Bandhuvuvi Neevu
Nee Aathmatho Deevinchuchunnaavu (2)          ||Chakkanaina||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Chalaa Goppodu song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ChalaaGoppodu #చాలాగొప్పోడు #ChalaaGoppoduSong #jobdas #jkchristopher #lyrics #chords #guitarChords #Hebron Telugu songs #HebronSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords #onewaytheonlyway.com

Psalm 61:3

dailybread #shortMessages #EsteemOthers #dailybreadtoday #dailybreadprayer #dailybreadquotes #mathew25 #christianArticles #christianblog #bible #devotion #dailydevotion #word #wordofgod #wordforlife