Deva Naa Deva lyrics

Deva Naa Deva lyrics, దేవా నా దేవా నిన్ను కీర్తించెదన్ telugu christian song lyrics. sensational song in christian music

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా నా దేవా నిన్ను కీర్తించెదన్
దేవా నా ప్రభువా నిన్ను స్తుతియించెదన్ (2)
నిన్ను కీర్తించెదన్ – నిన్ను స్తుతియించెదన్
నీ నామమునే ఘనపరచెదన్ (2)
హల్లెలూయ హల్లెలూయ యేసయ్యా
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హోసన్నా (2)

పనికిరాని నన్ను నీవు
ఉపయోగ పాత్రగ మలచితివే (2)
నీదు కృపతో నను రక్షించిన
దేవా నీకే వందనము (2)          ||హల్లెలూయ||

నీదు ప్రేమతో నను ప్రేమించి
నూతన జీవితం ఇచ్చితివి (2)
నీవు నాకై చేసావు త్యాగం
దేవా నీకే వందనము (2)         ||హల్లెలూయ||

నిన్ను నమ్మిన నీ ప్రజలకు
అండగా నీవు నిలచితివి (2)
మాట తప్పని నిజమైన ప్రభువా
దేవా నీకే వందనము (2)     ||హల్లెలూయ||

Deva Naa Deva Ninnu Keerthinchedan
Devaa Naa Prabhuvaa Ninnu Sthuthiyinchedan (2)
Ninnu Keerthinchedan – Ninnu Sthuthiyinchedan
Nee Naamamune Ghanaparachedan (2)
Hallelooya Hallelooya Yesayyaa
Hallelooya Hallelooya Hosannaa (2)

Panikiraani Nannu Neevu
Upayoga Paathraga Malachithive (2)
Needu krupatho Nanu Rakshinchina
Devaa Neeke Vandanamu (2)       ||Hallelooya||

Needu Prematho Nanu Preminchi
Noothana Jeevitham Ichchithivi (2)
Neevu Naakai Chesaavu Thyaagam
Devaa Neeke Vandanamu (2)       ||Hallelooya||

Ninnu Nammina Nee Prajalaku
Andagaa Neevu Nilachithivi (2)
Maata Thappani Nijamaina Prabhuvaa
Devaa Neeke Vandanamu (2)     ||Hallelooya||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Deva Naa Deva song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DevaNaaDeva #DevaNaaDevaSong #DevaNaaDevaLyrics #DevaNaaDevaChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #SPBaluSongs #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.