Dhiviteelu Mandali lyrics

Dhiviteelu Mandali lyrics, దివిటీలు మండాలి – సిద్దెలలో నూనుండాలి telugu christians song lyrics by Christhu Mahima Prardhana Mandiram.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దివిటీలు మండాలి – సిద్దెలలో నూనుండాలి
ఈనాటి ఓ సంఘమా – యేసయ్య సహవాసమా
ఇది నిదురించగా సమయమా
నీవెనుదిరిగితే న్యాయమా

ఉన్నతమైన స్థలములలో నిను పిలిచాడు
ఎన్నికలేని నీదు చెంత నిలిచాడు (2)
ఆ ప్రేమ నీడలో – ఆ యేసు బాటలో (2)
మొదటి ప్రేమను మరువకుమా
నిదురించగా సమయమా
వెనుదిరిగితే న్యాయమా          ||దివిటీలు||

రాకడ కాలపు సూచనలని చూచాయి
ఉన్నత కొంచెముగాను ప్రార్ధించాయి (2)
పరిశుద్ధత కావాలి – పరివర్తన రావాలి (2)
మొదటి ప్రేమను మరువకుమా
నిదురించగా సమయమా
వెనుదిరిగితే న్యాయమా            ||దివిటీలు||

Dhiviteelu Mandaali – Siddelalo Noonundaali
Eenaati O Sanghamaa – Yesayya Sahavaasamaa
Idi Nidurinchaga Samayamaa
Neevenudirigithe Nyaayamaa

Unnathamaina Sthalamulalo Ninu Pilichaadu
Ennikaleni Needu Chentha Nilichaadu (2)
Aa Prema Needalo – Aa Yesu Baatalo (2)
Modati Premanu Maruvakumaa
Nidurinchagaa Samayamaa
Venudirigithe Nyaayamaa              ||Dhiviteelu||

Raakada Kaalapu Soochanalani Choochaayi
Unnatha Konchemugaanu Praardhinchaayi (2)
Parishuddhatha Kaavaali – Parivarthana Raavaali (2)
Modati Premanu Maruvakumaa
Nidurinchagaa Samayamaa
Venudirigithe Nyaayamaa            ||Dhiviteelu||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Dhiviteelu Mandali song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DhiviteeluMandali #DhiviteeluMandaliSong #DhiviteeluMandaliLyrics #DhiviteeluMandaliChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.