Doshiva Prabhu lyrics

Doshiva Prabhu lyrics, దోషివా ప్రభూ telugu christian song lyrics, Taken from the album Justi, sung by SP Balasubramanyam garu. writer: Joshua Shaik

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

సర్వమానవ పాపపరిహారార్థమై
సిలువలో వ్రేలాడిన శ్రీ యేసునాధా – (2)

దోషివా…. ప్రభూ…. నువు దోషివా
నీ విధేయతకు నా అవిధేయతకు
మధ్యలో నలిగి, వ్రేలాడిన నిర్దోషివా (2)
దోషివా…. ప్రభూ…. నువు దోషివా

ఘోరంబుగా నే చేసిన నేరాలకు
నువు పొందిన మరణ శిక్ష
నే నడచిన వక్ర మార్గాలకు
నువు పొందిన సిలువ యాతన (2)
కలువరి గిరిలో ఆ ఘోర యాత్ర (2)
నే పొందిన రక్షణా పాత్ర (2)      ||దోషివా||

నే వేసిన తప్పటడుగులకు
నీవు కార్చిన రక్త పు మడుగులూ
నే చేసిన కపటంబులకు
నీవు పొందిన కొరడా దెబ్బలు (2)
సంపూర్ణ సిద్ది నొసగితివే నాకు (2)
ప్రేమించితివే నన్ను (2)      ||దోషివా||

తులువలలో ఓ తులువగా నున్న
నా పై నీ దయగల చూపు
పరలోకములో నీతో నుండ
భాగ్యంబును నాకు నిచ్చినదే (2)
తుది వరకు నీ దివ్య ప్రేమను పంచ (2)
నీ తుది శ్వాస వీడనంటివే (2)      ||దోషివా||

Sarva Maanava Paapa Parihaaraardhamai
Siluvalo Vrelaadina Shree Yesunaathaa – (2)

Doshivaa.. Prabhu.. Nuvu Doshivaa
Nee Vidheyathaku Naa Avidheyathaku
Madhyalo Naligi Vrelaadina Nirdoshivaa (2)
Doshivaa.. Prabhu.. Nuvu Doshivaa

Ghorambugaa Ne Chesina Neraalaku
Nuvu Pondina Marana Shiksha
Ne Nadachina Vakra Maargaalaku
Nuvu Pondina Siluva Yaathana (2)
Kaluvari Girilo Aa Ghora Yaathra (2)
Ne Pondina Rakshana Paathra (2)       ||Doshivaa||

Ne Vesina Thappatadugulaku
Neevu Kaarchina Rakthapu Madugulu
Ne Chesina Kapatambulaku
Neevu Pondina Koradaa Debbalu (2)
Sampoorna Siddhi Nosagithive Naaku (2)
Preminchithive Nannu (2)       ||Doshivaa||

Thuluvalalo O Thuluvagaa Nunna
Naapai Nee Dayagala Choopu
Paralokamulo Neetho Nunda
Bhaagyambunu Naaku Ichchinadhe (2)
Thudi Varaku Nee Divya Premanu Pancha (2)
Nee Thudhi Shwaasa Veedanantive (2)       ||Doshivaa||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Doshiva Prabhu song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DoshivaPrabhu #DoshivaPrabhuSongLyrics #DoshivaPrabhulyrics #DoshivaPrabhuChristianSong #SPBalasubramanyamSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.