Ekkadekkado Putti lyrics

Ekkadekkado Putti lyrics, ఎక్కడెక్కడో పుట్టి telugu christian song lyrics written and sung by Bro. AR Stevenson a well-known christian singer and song writer.

Click on the tabs below to view the content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Video

Ekkadekkado Putti Ekkadekkado Perigi (2)
Chakkanaina Jantagaa Iddarokkatagutemito
Devuni Sankalpam Idi Srushtiloni Chithram – (2)

Ontari Brathukunu Vidichedaru
Okari Koraku Okaru Brathikedaru (2)
Pellinaati Nundi Thalli Dandrula Vadali
Bhaarya Bharthalu Hatthukonutemito       [Devuni]

Gatha Kaala Keedantha Marachedaru
Veenulatho Santhsinchedaru (2)
Pellinaati Nundi Okari Kashtam Okaru
Ishtamutho Panchukonutemito       [Devuni]

Phaliyinchi Bhoomini Nimpedaru
Vistharinchi Vruddhi Pondedaru (2)
Pellinaati Nundi Maa Kutumbam Antu
Prathyekamugaa Enchukonutemito         [Devuni]

ఎక్కడెక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరిగి (2)
చక్కనైన జంటగా ఇద్దరొక్కటగుటేమిటో
దేవుని సంకల్పం ఇది సృష్టిలోని చిత్రం – (2)

ఒంటరి బ్రతుకును విడిచెదరు
ఒకరి కొరకు ఒకరు బ్రతికెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి తల్లి దండ్రుల వదలి
భార్య భర్తలు హత్తుకొనుటేమిటో         [దేవుని]

గత కాల కీడంతా మరచెదరు
వీనులతో సంతసించెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి ఒకరి కష్టం ఒకరు
ఇష్టముతో పంచుకొనుటేమిటో        [దేవుని]

ఫలియించి భూమిని నింపెదరు
విస్తరించి వృద్ధి పొందెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి మా కుటుంబం అంటూ
ప్రత్యేకముగా ఎంచుకొనుటేమిటో        [దేవుని]

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Ekkadekkado Putti lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EkkadekkadoPutti #EkkadekkadoPuttiLyrics #EkkadekkadoPuttiSong #EkkadekkadoPuttiARStevensonSong #ARStevenson #ARStevensonteluguSongs #EnglishLyrics #ChristianteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #OldChristianSongs