Ellalu Lenidi lyrics

Ellalu Lenidi lyrics ఎల్లలు లేనిది telugu christian song written and sung by Rev. John Wesley, International ministries.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
అవధులు లేనిది – యేసుని ప్రేమ
నిశ్చలమైనది ఎన్నడు మారనిది
మాటే తప్పనిది – యేసుని ప్రేమ
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. నా యేసు ప్రేమా (2)         [ఎల్లలు]

జీవిత యాత్రలో నీ కలలో చెదరినా
జీవన పయనంలో అందరు విడచినా (2)
విడువనిది మరువనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా          [ఎల్లలు]

కల్వరి పయనంలో రక్తపు ధరలు
దేవుని ప్రేమకు ఋజువే నేస్తమా (2)
తరగనిది చెదరనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా         [ఎల్లలు]

Ellalu Lenidi Sarihaddulu Lenidi
Avadhulu Lenidi – Yesuni Prema
Nischalamainadi Ennadu Maaranidi
Maate Thappanidi – Yesuni Prema
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Naa Yesu Premaa (2)       [Ellalu]

Jeevitha Yaathralo Nee Kalalo Chedarinaa
Jeevana Payanamlo Andaru Vidachinaa (2)
Viduvanidi Maruvanidi (2)
Yesuni Prema.. Shree Yesuni Prema (2)
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Kalvari Premaa         [Ellalu]

Kalvari Payanamlo Rakthapu Dhaaralu
Devuni Premaku Rujuve Nesthamaa (2)
Tharaganidi Chedaranidi (2)
Yesuni Prema.. Shree Yesuni Prema (2)
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Kalvari Premaa         [Ellalu]

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Ellalu Lenidi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EllaluLenidi #EllaluLenidiLyrics #EkkadoManasuVellipoyindiSong #EkkadoManasuVellipoyindiSongLyrics #EkkadoManasuVellipoyindiPrasannaBold #PrasannaBoldTeluguSongs #EnglishLyrics #ChristianteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #OldChristianSongs