Enduko Ee Prema lyrics

Enduko Ee Prema lyrics ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను Telugu Christian song lyrics. Written and sung by : Sunil & Sujatha

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను
ఎందుకో ఈ జాలి నాపై కురిపించెను (2)
ఏ యోగ్యత లేని ఓటి కుండను
నీ పాత్రగ చేసి ఎన్నుకుంటివి (2)
ఎనలేని కృపనిచ్చితివి         ||ఎందుకో||

నీ సన్నిధి పలుమార్లు నే వీడినానే
అయినా నీవు క్షమియించినావే
ఊహించని మేలులతో దీవించినావే
నా సంకటములను కదా తీర్చినవే (2)
ఏ యోగ్యత లేని దీనుడను
ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు
(నా) సర్వం నీకే అర్పింతును – (2)         [ఎందుకో]

మా కొరకు బలి పశువై మరణించినావు
మా పాప శిక్ష తొలగించినావు
పలు విధముల శోధనలో తోడైనావు
ఏ కీడు రాకుండ మేము కాచినావు (2)
రుచి చూపినావు నీ ప్రేమను
ఆ ప్రేమలో నేను జీవింతును
నీవే నాకు ఆధారము – (2)         ||ఎందుకో||

Enduko Ee Prema Nanninthaga Preminchenu
Enduko Ee Jaali Naapai Kuripinchenu (2)
Ae Yogyatha Leni Oti Kundanu
Nee Paathraga Chesi Ennukuntivi (2)
Enaleni Krupanichchithivi        [Enduko]

Nee Sannidhi Palumaarlu Ne Veedinaane
Ainaa Neevu Kshamiyinchinaave
Oohinchani Melulatho Deevinchinaave
Naa Sankatamulanu Kada Theerchinaave (2)
Ae Yogyatha Leni Deenudanu
Emivvagalanu Nee Premaku
(Naa) Sarvam Neeke Arpinthunu – (2)         [Enduko]

Maa Koraku Bali Pashuvai Maraninchinaavu
Maa Paapa Shiksha Tholaginchinaavu
Palu Vidhamula Shodhanalo Thodainaavu
Ae Keedu Raakunda Mamu Kaachinaavu (2)
Ruchi Choopinaavu Nee Premanu
Aa Premalo Nenu Jeevinthunu
Neeve Naaku Aadhaaramu – (2)         [Enduko]

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Enduko Ee Prema lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EndukoEePrema #EndukoEePremaLyrics #EndukoEePremaSong #EndukoEePremaSongLyrics #EndukoEePremaChristianSong #EndukoEePremaTeluguSong #EnglishLyrics #ChristianteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #OldChristianSongs