Entho Dhukkamu bondhithiva lyrics

Entho Dhukkamu bondhithiva lyrics, ఎంతో దుఃఖము బొందితివా telugu christian song lyrics. Taken from Andhra kristhava Keerthanalu hymnal book, this song basically talks about Worshipping the Lord with instruments and getting closer to Him as I am!

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఎంతో దుఃఖము బొందితివా – నాకొర కెంతో – దుఃఖము పొంది తివా =
యెంతో దుఃఖము నీకు – ఎంతో చింతయు నీకు – ఎంతో దిగులయ్యా నాకు
– ఆ – పొంతి పిలాతు యూ – దులు నీకు బెట్టిన – శ్రమలను దలపోయగా     ॥ నెంతో ॥

1. వచ్చిరి యూదులు – ముచ్చట లాడుచు – నెచ్చట వాడనుచు = నిన్ను –
    మచ్చరముతో వారి – యిచ్చ వచ్చినట్లు – కొట్టి దూషించినారా                ॥ యెంతో ॥ 

2. సుందరమగు దేహ – మందున దెబ్బలు – గ్రంధులు గట్టినవా = నీవు –
    పొందిన బాధ నా – డెందము తలపనా – నందములే దాయెను                  ॥ ఎంతో ॥

3. కొట్టుకొట్టుమని – తిట్టికేల్  దట్టిని – న్నట్టిట్టు నెట్టుచును = వారు –
    పెట్టుశ్రమలు తుద – మట్టున కోర్చియు – బెట్టితివా ప్రాణము                     ॥ నెంతో ॥

4. నెపము బెట్టుచు దిట్టి – యపహసించుచు యూద – చపలులు గొట్టి  నారా =
    నా – యపరాధములకు నా – పదలను బొంది నీ – కృప నాకు జూపినావా     ॥ యెంతో ॥

5. చక్కని నా యేసు – మిక్కిలి బాధ నీ – కెక్కువ గలిగె నయ్యా = ఆహా –
    యొక్క దుష్టుడీటె – ప్రక్కను గ్రుచ్చి తన – యక్కస దీర్చుకొనెనా               ॥ యెంతో ॥

6. అన్నదమ్ములైన – అక్క సెల్లెం డ్రైన – కన్న పిత్రాదు లైన = నన్ను – ఎన్న డైన
     బ్రేమించలే రైరి నా – యన్నా ప్రేమించినావా                                              ॥ యెంతో ॥ 

Entho dhukkamu bondhithiva naakora kentho dhukkamu pondhithiva
Yenthi dhukkamu neeku entho chinthayu neeku entho dhigulayya naku
Aa ponthi pilathu yudhulu neeku bhettina sramalanu dhalapoyaga |Nentho|

1. Vachchiri yudhulu muchataladuchu nechata vadanuchu
ninnu macharamuthi vaariyachavachinattlu kotti dhushinchinara ||Yentho||

2. Sundharamagu dhehamandhunna grandhulu gattinavaa neevu
pondhina bhadha naa dhendhamu thalampana nandhamule dhayenu ||Yentho||

3. Kottukottumani thittikeldhattini nantitti nettuchunu vaaru
pettushramalu thadha mattuna koriyubhettithiva pranamu ||Yentho||

4. Nepamun bhettuchundhitti yapahasinchuchu yuudha chapalulugotti
naara nayaparadhamulaku naa padhalanu bhondhi nee krupa naaku joopinaavaa ||Yentho||

5. Chakkani naa yesu mikkilibhada nee kekkuva galighenayya
aahaa yokkadhushtudunte prakkanu gruchchithana yakkasa dheechukonenaa ||Yentho||

6. Annadhammulaina akka chelleladraina kanna pithradhulaina nannu
yennandaina breminchalerairi naa yanna preminchinaavaa ||Yentho||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Entho Dhukkamu bondhithiva song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EnthoDhukkamuBondhithiva #యేసుని ప్రేమను నేమారకను Lyrics #NeppuduDalachaveOoManasa #andhraKristhavaKeerthanalu #ChristianSongLyrics #teluguClosingHymnals #christianHymns #TeluguPostludeSongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway