Gatha Kaalamantha lyrics

Gatha Kaalamantha lyrics గత కాలమంత నిను కాచిన దేవుడు telugu christian song. This song is sung by Brother Joshua Ganta and his team thanks giving song to our Lord and savior jesus christ.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

గత కాలమంత నిను కాచిన దేవుడు
ఈ రోజు నిన్ను ఎంతో దీవించెను
ఇయ్యి నీ మానసియ్యి – చెయ్యి స్తోత్రము చెయ్యి
ఇయ్యి కానుకలియ్యి – చెయ్యి ప్రార్థన చెయ్యి

మట్టి కుండగా పుట్టించి నిన్ను
కంటి పాపగా కాపాడినాడు (2)
అందాలాలెన్నో ఎక్కించువాడు
అందరిలో నిన్ను మెప్పించుతాడు (2)        ||ఇయ్యి||

యేసుని హత్తుకో ఈ లోకమందు
ఓపిక తెచ్చుకో యేసు రాక ముందు (2)
తలను ఎత్తుకొని పైకెత్తి చూడు
మరలా యేసు రాజు దిగి వస్తున్నాడు (2)         ||ఇయ్యి||

కష్టాలలో నిన్ను కాపాడినాడు
నష్టాలలో నిన్ను కాపాడినాడు (2)
నీవు నమ్ముకుంటే నిను వదులలేడు
నిన్ను ఎప్పుడూ ఎడబాసి పోడు (2)           ||ఇయ్యి||

Gatha Kaalamantha Ninu Kaachina Devudu
Ee Roju Ninnu Entho Deevinchenu
Iyyi Nee Manasiyyi – Cheyyi Sthothramu Cheyyi
Iyyi Kaanukaliyyi – Cheyyi Praarthana Cheyyi

Matti Kundagaa Puttinchi Ninnu
Kanti Paapagaa Kaapaadinaadu (2)
Andaalaalenno Ekkinchuvaadu
Andarilo Ninnu Meppinchuthaadu (2)          ||Iyyi||

Yesuni Hatthuko Ee Lokamandu
Opika Thechchuko Yesu Raaka Mundu (2)
Thalanu Etthukoni Paiketthi Choodu
Maralaa Yesu Raaju Digi Vasthunnaadu (2)          ||Iyyi||

Kashtaalalo Ninnu Kaapaadinaadu
Nashtaalalo Ninnu Kaapaadinaadu (2)
Neevu Nammukunte Ninu Vadulaledu
Ninnu Eppudu Edabaasi Podu (2)          ||Iyyi||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Gatha Kaalamantha lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww