Idigo Devaa Ee Hrudayam

Idigo Devaa Ee Hrudayam

Idigo Devaa Ee Hrudayam lyrics, chords, ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం telugu lyrics, english lyrics.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Chords
Audio/Video

ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
ఇదిగో దేవా ఈ మనసు
ఇదిగో దేవా ఈ దేహం
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా

పరిశుద్ధ అగ్నితో కాల్చుమా (2)
పనికిరాని తీగలున్నవి
ఫలమివ్వ అడ్డుచున్నవి (2)
ఫలియించే ఆశ నాకుంది      ||ఈ నీ||

ఓ నా తోటమాలి
ఇంకో ఏడాది గడువు కావాలి (2)
ఫలియించే ఆశ నాకుంది      ||ఈ నీ||

Idigo Devaa Ee Hrudayam
Idigo Devaa Ee Manasu
Idigo Devaa Ee Dheham
Ee Nee Agnitho Kaalchumaa
Parishuddha Agnitho Kaalchumaa (2)

Panikiraani Theegalunnavi
Phalamivva Adduchunnavi (2)
Phaliyinche Aasha Naakundi       ||Ee Nee||

O Naa Thotamaali
Inko Aedaadhi Gaduvu Kaavaali (2)
Phaliyinche Aasha Naakundi       ||Ee Nee||

Em D Dsus4 D
Idigo Deva Ee Hrudayam
C Em
Idigo Deva Ee Manasu
Em D Dsus4 D
Idigo Deva Ee Deham
Em Bm Em
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Em Bm Em
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Em D Dsus4 D
Paniki Raani Teegalunnavi
C Em
Phalamivva Adduchunnavi
Em D Dsus4 D
Phaliyinche Asha Naakundi
Em Bm Em Ee
Nee Agnitho Kaalchuma
Em Bm Em
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Em D Dsus4 D
Oh Naa Thota Maali
C Em
Inko Yedadhi Gaduvu Kaavali
Em D Dsus4 D
Phaliyinche Asha Naakundi
Em Bm Em
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Em Bm Em
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Strumming: D D U D U D U D

This song is sung by Pastor. Peter Samuel who is the pastor of Bethel ministries, Hyderabad. Peter Samuel Gollapalli is the President and Senior Pastor of Bethel Ministries. His calling into Ministry is unique. Facing the loss of his beloved dad on the 28th of April 1994 who started this ministry, Peter hardly understood what the Lord was calling him for at that point in time. He heard the Lord speak to his spirit through a daily devotional verse on the day of his dad’s funeral. It said “Moses my servant is dead.

Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all this people…” Joshua1:2. He hardly understood what the Lord was calling him for at that point in time. It was indeed a great step of faith and obedience, to lead a mourning congregation. He was once an alcoholic and drug-addict written off by society but God touched him miraculously, called and anointed him.

He did not have any formal seminary or biblical training but God touched his tongue and gave him the gift of teaching. He is blessed with a deep insight into Biblical perspectives which makes him a very practical Bible Teacher. His sermons are always simple, straightforward, heart-touching Biblical truths. Idigo Devaa Ee Hrudayam

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Idigo Devaa Ee Hrudayam lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#IdigoDevaaEeHrudayam #IdigoDevaaEeHrudayamSongLyrics #IdigoDevaaEeHrudayamlyrics #IdigoDevaaEeHrudayamChristianSong #PeterSamuelSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.