Kasta nastalaina lyrics

Kasta nastalaina lyrics కష్ట నష్టాలైనా, song, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by Bro.Saahus Prince and Dr.P.Satish Kumar, Dr. P. Satish Kumar is the Founder and Senior Pastor of Calvary Temple in Hyderabad, India, which is the fastest growing and third largest church in the world with more than 130,000 members in just ten years. Over the course of 25 years, he has preached the Gospel to more than 15 million people face-to-face through his Gospel festivals. Every month, he preaches on more than 300 television programs.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: ఎన్ అషెర్ బుషన్న

కష్ట నష్టాలైనా కడగండ్ల బ్రతుకైనా
ఈ జీవి నీ తోడు ఎడబాసి పోదులే (2)
ఓ యేసయ్యా…
ఈ జీవి నీ తోడు ఎడబాసి పోదులే(2)

నిను ఎడబాసినపుడు – నా బ్రతుకే దండగా
బ్రతికున్న మూన్నాళ్ళ – నీతోనే పండుగా
యేసయ్య మార్గమే నడవర ఓరన్న (2)         ||కష్ట||

కొండగా అండగా – నీవుండగ లోకాన
ఎండిన ఎముకలయినా – ఉండుగా జీవంగా
యేసయ్య మార్గమే నడవర ఓరన్న (2)         ||కష్ట||

కారు మబ్బు కమ్మినా – కాలమెదురు తిరిగినా
నీ సిలువ నెత్తుకొని – నే సాగిపోతాను
నీ సిలువ నెత్తుకొని – నే సాగిపోతాను (2)          ||కష్ట||

Lyricist: N Asher Bushanna

Kashta Nashtaalainaa Kadagandla Brathukainaa
Ee Jeevi Nee Thodu Edabaasi Podule (2)
O Yesayyaa..
Ee Jeevi Nee Thodu Edabaasi Podule (2)

Ninu Edabaasinapudu – Naa Brathuke Dandagaa
Brathikunna Moonnaallu – Neethone Pandugaa
Yesayya Maargame Naduvara Oranna (2)        ||Kashta||

Kondagaa Andagaa – Neevundaga Lokaana
Endina Emukalainaa – Undugaa Jeevamgaa
Yesayya Maargame Naduvara Oranna (2)         ||Kashta||

Kaaru Mabbu Kamminaa – Kaalameduru Thiriginaa
Nee Siluva Netthukoni – Ne Saagipothaanu
Nee Siluva Netthukoni – Ne Saagipothaanu (2)        ||Kashta||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song mainly talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is mainly talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Kasta nastalaina

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012