Melaina Keedaina lyrics

Melaina Keedaina lyrics మేలైనా కీడైనా, Nenellappudu Yehovaa Ninu Sannuthinchedanu, నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను సన్నుతించెదను, song lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by the most famous gospel singer Dr. AR Stevenson garu from his album “Nenunna Neetho”, Singer, writter,composer, tuned by Bro. AR Stevenson garu.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను సన్నుతించెదను (2)
నిత్యము నీ కీర్తి నా నోట నుండును (2)
మేలైనా కీడైనా నీతోనే యేసయ్యా
చావైనా బ్రతుకైనా నీ కోసమేనయ్యా (2)

కలిమి చేజారి నను ముంచినా
స్థితిని తలక్రిందులే చేసినా (2)
రెండింతలుగా దయచేసెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా మంచి యేసయ్యా (2)      ||మేలైనా||

పరుల ఎగతాళి శృతి మించినా
కలవరము పొంది నే కృంగినా (2)
నా మొర విని కృప చూపెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా మంచి యేసయ్యా (2)      ||మేలైనా||

శ్రమలు చెలరేగి బెదిరించినా
ఎముకలకు చేటునే తెచ్చినా (2)
ఆపదలలో విడిపించెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా మంచి యేసయ్యా (2)      ||మేలైనా||

Nenellappudu Yehovaa Ninu Sannuthinchedanu (2)
Nithyamu Nee Keerthi Naa Nota Nundunu (2) 
Melainaa Keedainaa Neethone Yesayyaa
Chaavainaa Brathukainaa Nee Kosamenayyaa (2)

Kalimi Chejaari Nanu Munchinaa
Sthithini Thalakrinudle Chesinaa (2)
Rendinthalugaa Dayachesedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa Manchi Yesayyaa (2)        ||Melainaa||

Parula Egathaali Shruthi Minchinaa
Kalavaramu Pondi Ne Krunginaa (2)
Naa Mora Vini Krupa Choopedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa Manchi Yesayyaa (2)        ||Melainaa||

Shramalu Chelaregi Bedirinchinaa
Emukalaku Chetune Thechchinaa (2)
Aapadalalo Vidipinchedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa Manchi Yesayyaa (2)        ||Melainaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song mainly talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is mainly talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Melaina Keedaina

Please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul