Naa Kanula Vembadi lyrics

Naa Kanula Vembadi lyrics, నా కనుల వెంబడి కన్నీరు, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by Bro. Nissy John and music was composed by Bro. KY Ratnam and produced by Dr. Shalem Raj.

Click on the Tabs below to view the content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Video

Naa Kanula Vembadi Kanneeru Raaneeyaka
Naa Mukhamulo Dukhame Undaneeyaka
Chirunavvutho Nimpinaa Yesayyaa (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Neeke (4)          ||Naa Kanula||

Avamaanaalanu Aasheervaadamugaa
Nindalannitini Deevenalugaa Maarchi (2)
Nenu Vese Prathi Adugulo Neeve Naa Deepamai (2)        ||Chirunavvutho||

Samthrupthi Leni Naa Jeevithamulo
Samrudhdhinichchi Ghanaparachinaavu (2)
Naa Muriki Jeevithaanni Muthyamugaa Maarchi (2)           ||Chirunavvutho||

నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక
నా ముఖములో దుఖమే ఉండనీయక
చిరునవ్వుతో నింపినా యేసయ్యా (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే (4)             ||నా కనుల||

అవమానాలను ఆశీర్వాదముగా
నిందలన్నిటిని దీవెనలుగా మార్చి (2)
నేను వేసే ప్రతి అడుగులో నీవే నా దీపమై (2)      ||చిరునవ్వుతో||

సంతృప్తి లేని నా జీవితములో
సమృద్ధినిచ్చి ఘనపరచినావు (2)
నా మురికి జీవితాన్ని ముత్యముగా మార్చి (2)        ||చిరునవ్వుతో||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Naa Kanula Vembadi

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww