Nee Krupanu Gurchi lyrics

Nee Krupanu Gurchi lyrics నీ కృపను గూర్చి నే పాడెదా telugu christian song lyrics. Sung by Dr. P. Satish Kumar garu, from his album “Ni Chittame chalunayya“. He is the Founder and Senior Pastor of Calvary Temple in Hyderabad, India, which is the fastest growing and third largest church in the world with more than 130,000 members in just ten years. This is a quite famous song for all the telugu speaking christians across the world. A praise song which literally means to sing of His amazing grace.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీ కృపను గూర్చి నే పాడెదా
నీ ప్రేమను గూర్చి ప్రకటించెదా (2)
నిత్యము నే పాడెదా
నా ప్రభుని కొనియాడెదా (2)
మహిమా ఘనతా
ప్రభావము చెల్లించెదా (2)         ||నీ కృపను||

ఇరుకులో ఇబ్బందిలో ఇమ్మానుయేలుగా
నిందలో అపనిందలో నాకు తోడు నీడగా (2)
నా యేసు నాకుండగా
నా క్రీస్తే నా అండగా
భయమా దిగులా
మనసా నీకేలా (2)         ||నీ కృపను||

వాక్యమై వాగ్ధానమై నా కొరకై ఉదయించినా
మరణమే బాలియాగమై నన్ను విడిపించినా (2)
నా యేసు నాకుండగా
నా క్రీస్తే నా అండగా
భయమా దిగులా
మనసా నీకేలా (2)         ||నీ కృపను||

Nee Krupanu Goorchi Ne Paadedaa
Nee Premanu Goorchi Prakatinchedaa (2)
Nithyamu Ne Paadedaa
Naa Prabhuni Koniyaadedaa (2)
Mahimaa Ghanathaa
Prabhaavamu Chellinchedaa (2)           ||Nee Krupanu||

Irukulo Ibbandilo Immaanuyelugaa
Nindalo Apanindalo Naaku Thodu Needagaa (2)
Naa Yesu Naakundagaa
Naa Kreesthe Naa Andagaa
Bhayamaa Digulaa
Manasaa Neekelaa (2)           ||Nee Krupanu||

Vaakyamai Vaagdhaanamai Naa Korakai Udayinchinaa
Maranamai Baliyaagamai Nannu Vidipinchinaa (2)
Naa Yesu Naakundagaa
Naa Kreesthe Naa Andagaa
Bhayamaa Digulaa
Manasaa Neekelaa (2)           ||Nee Krupanu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nee Krupanu Gurchi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul