Needhu Prema Naalo lyrics

Needhu Prema Naalo lyrics, నీదు ప్రేమ నాలో telugu lyrics. This is a telugu worship song by Mr. Prabhu Pammi (singer, music, featured). This song is from the album “Alapana Album” which is available in all the stores. Prabhu pammi is an amazing music composer in Hyderabad, He as composed various albums and individual songs for the artists.

English Lyrics
Telugu Lyrics
Audio/Video

Needhu Prema Naalo Unchi Jeevamunichchaavu
Needhu Roopame Naalo Unchi Nannu Chesaavu
Mantivaadanu Nannu Neevu Mahimaparichaavu
Maranapaathrudanaina Nannu Paramu Cherchaavu


Entha Prema Yesayyaa – Neekentha Naapai Karunayo
Maruvagalanaa Nee Krupa – Brathukanthayu (2)

1. Thoduvainaavu Naa Needavainaavu
Neevu Naaku Undagaa Naaku Ee Digilenduku
Manchi Kaapari Neevenayyaa Naa Yesayyaa
Enchalenayyaa Nee Vaathsalyam O Messayyaa
Jeevithamanthaa Maruvalenayyaa          ||Needhu Prema||

2. Praanamainaavu Neeve Dhyaanamainaavu
Annee Neevai Cheradeesi Aashrayamainaavu
Neethisooryudaa Paripoornudaa Nithya Devudaa
Keerthaneeyudaa Krupapoornudaa Sathyajeevudaa
Nenu Ninnu Viduvalenayyaa            ||Needhu Prema||

నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి జీవమునిచ్చావు
నీదు రూపమే నాలో ఉంచి నన్ను చేసావు
మంటివాడను నన్ను నీవు మహిమపరిచావు
మరణపాత్రుడనైన నన్ను పరము చేర్చావు


ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా – నీకెంత నాపై కరుణయో
మరువగలనా నీ కృప – బ్రతుకంతయు (2)

1. తోడువైనావు నా నీడవైనావు
నీవు నాకు ఉండగా నాకు ఈ దిగులెందుకు
మంచి కాపరి నీవేనయ్యా నా యేసయ్యా
ఎంచలేనయ్యా నీ వాత్సల్యం ఓ మెస్సయ్యా
జీవితమంతా మరువలేనయ్యా           ||నీదు ప్రేమ||

2. ప్రాణమైనావు నీవే ధ్యానమైనావు
అన్నీ నీవై చేరదీసి ఆశ్రయమైనావు
నీతిసూర్యుడా పరిపూర్ణుడా నిత్య దేవుడా
కీర్తనీయుడా కృపాపూర్ణుడా సత్యజీవుడా
నేను నిన్ను విడువలేనయ్యా           ||నీదు ప్రేమ||

Written, Composed, Sung by Prabhu and his entire family is in ministry serving the Lord. He son of Rev. Dr. Pammi Daniel and is the brother of Jessy Paul. Pammi owns his own music studio called Alapana Studios, does amazing music for the glory of Lord. Prabhi is an alrounder in music industry and he called himself – International Singer, Song-writer, Recording artist, Music Producer, Composer/Arranger.

Praying that God will do great miracles and bless brother Prabhu pammi for all the day of his life. God Bless his ministry !

Needhu Prema Naalo lyrics

Official youtube channel of Prabhu Pammi – https://www.youtube.com/channel/UC24wegW5yLXRsErZ7uphiug

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul