Neeve Neeve Kavali lyrics

Neeve Neeve Kavali lyrics నీవే నీవే కావాలి ప్రభువుకు telugu christian songs. This song is sung by Mrs. Nissy Paul wife of Rev. Emmanuel Paul, Christ Temple, Vijayawada.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీవే నీవే కావాలి ప్రభువుకు
నేడే నేడే చేరాలి ప్రభువును (2)
ఈ కాలం కృప కాలం తరిగిపోతుంది
నీ మరణం లోకాంతం తరుముకొస్తుంది (2)       ||నీవే||

నీ సృష్టికర్తను నీవు విడచినా
నీకిష్టమైన రీతి నీవు నడచినా (2)
దోషివయినా ద్రోహివయినా
దేవుని చెంత – చేరిపుడైనా (2)      ||ఈ కాలం||


పాపాలతో నీవు పండిపోయినా
ప్రేమించువారు లేక కృంగిపోయినా (2)
యేసుని చరణం – పాప హరణం
యేసుని స్నేహం – పాపికి మోక్షం (2)      ||ఈ కాలం||


నీటి బుడగలాంటిది నీ జీవితం
గడ్డి పువ్వులాంటిది నీ యవ్వనం (2)
అధికుడవైనా అధముడవైనా
ఆయన ప్రేమ – కోరిపుడైనా (2)      ||ఈ కాలం||

Neeve Neeve Kaavaali Prabhuvuku
Nede Nede Cheraali Prabhuvunu (2)
Ee Kaalam Krupa Kaalam Tharigipothundhi
Nee Maranam Lokaantham Tharumukosthundhi (2)        ||Neeve||

Nee Srushtikarthanu Neevu Vidachinaa
Neekishtamaina Reethi Neevu Nadachinaa (2)
Doshivainaa Dhrohivainaa
Devuni Chentha – Cheripudainaa (2)         ||Ee Kaalam||

Paapaalatho Neevu Pandipoyinaa
Preminchuvaaru Leka Krungipoyinaa (2)
Yesuni Charanam – Paapa Haranam
Yesuni Sneham – Paapiki Moksham (2)         ||Ee Kaalam||

Neeti Budagalaantidhi Nee Jeevitham
Gaddi Puvvulaantidhi Nee Yavvanam (2)
Adhikudavainaa Adhamudavainaa
Aayana Prema – Koripudainaa (2)         ||Ee Kaalam||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics

Neeve Neeve Kavali lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww