Neevey neevey lyrics

Neevey neevey song lyrics నీవే నీవే.. నన్ను పిలిచిన స్వరము telugu christian song lyrics. This song is sung by Bro. Praveen Israel, written by sis. Sharon, music composed by Bro. Jonah Samuel.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీవే నీవే.. నన్ను పిలిచిన స్వరము
నన్ను కలిసిన వరము (2)
స్తుతి గాన సంపద నిన్ను చేరాలని
నా దీన మనస్సు నీవే చూడాలని
ప్రయాసతో ప్రయాణమైతిని       ||నీవే||

నీ తోడు నాకుండగా – ఏ దిగులు నాకుండదు
నీ చెలిమి నాకుండగా – కన్నీరే నాకుండదు (2)
ప్రతి కీడు తప్పించు – పరిశుద్ధ గ్రంథం
నా కొరకే పంపావయ్యా
ఏ చోటనైనా – ఏ పల్లెనైనా
నీ పలుకే బంగారమాయెనయా        ||నీవే||

నోవాహును నడిపిన – నావికుడు నీవేనయ్యా
సంద్రాన్ని చల్లార్చిన – ఆ శక్తి నీదేనయ్యా (2)
దావీదు ప్రార్ధన – ఆ యోబు వేదన
కనిపెట్టి చూసావయ్యా
నా దుఃఖ భారం – నా శాప భారం
నీలోనే కరగాలయ్యా          ||నీవే||

Neeve Neeve.. Nannu Pilichina Swaramu
Nannu Kalisina Varamu (2)
Sthuthi Gaana Samapada Ninnu Cheraalani
Naa Deena Manassu Neeve Choodaalani
Prayaasatho Prayaanamaithini          ||Neeve||

Nee Thodu Naakundagaa – Ae Digulu Naakundadu
Nee Chelimi Naakundagaa – Kanneere Naakundadu (2)
Prathi Keedu Thappinchu – Parishuddha Grandham
Naa Korake Pampaavayyaa
Ae Chotanainaa – Ae Pallenainaa
Nee Paluke Bangaaramaayenayaa           ||Neeve||

Novaahunu Nadipina – Naavikudu Neevenayyaa
Sandraanni Challaarchina – Aa Shakthi Needenayyaa (2)
Daaveedu Praardhana – Aa Yobu Vedhana
Kanipetti Choosaavayyaa
Naa Dukha Bhaaram – Naa Shaapa Bhaaram
Neelone Karagaalayyaa          ||Neeve||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Neevey neevey lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul