Nenemaina Prabhuva lyrics

Nenemaina Prabhuva lyrics నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను, lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is written by Shyam Vedala.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను
నాకేమున్నా ప్రభువా నీకే అర్పిస్తాను (2)
నేనేమైయున్నానో నీ దయ వలనేనయ్యా (2)
నాకున్నవన్నియు నీవిచ్చినవేనయ్యా (2)       ||నేనేమైనా!!

లేక లేక వృద్ధాప్యమందు
ఏకైక కుమారుని ఇచ్చింది నీవే (2)
ఇచ్చిన నీవే బలి కోరగా (2)
తెచ్చి నీకు అర్పించిన అబ్రహాములా            ||నేనేమైనా||

సర్వము పోయి శరీరము కుళ్ళిన
నా అనువారే వెలివేసినా (2)
ఆప్తులంతా శత్రువులైనా (2)
అంతము వరకు సహియించిన ఆ యోబులా          ||నేనేమైనా||

నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే
చావైనా అది నాకెంతో మేలే (2)
ఇదిగో నేను ఉన్నానయ్యా (2)
దయతో నన్ను గైకొనుమయ్యా నా యేసయ్యా            ||నేనేమైనా||

Nenemainaa Prabhuvaa Ninne Sthuthisthaanu
Naakemunnaa Prabhuvaa Neeke Arpisthaanu
Nenemaiyunnaano Nee Daya Valanenayyaa
Naakunnavanniyu Neevichchinavenayyaa (2)          ||Nenemainaa||

Leka Leka Vruddhaapyamandu
Ekaika Kumaaruni Ichchindi Neeve (2)
Ichchina Neeve Bali Koragaa (2)
Thechchi Neeku Arpinchina Abrahaamulaa        ||Nenemainaa||

Sarvamu Poyi Shareeramu Kullina
Naa Anuvaare Velivesinaa (2)
Aapthulanthaa Shathruvulainaa (2)
Anthamu Varaku Sahiyinchina Aa Yobulaa            ||Nenemainaa||

Naa Mattukaithe Brathukuta Kreesthe
Chaavainaa Adi Naakentho Mele (2)
Idigo Nenu Unnaanayyaa (2)
Dayatho Nannu Gaikonumayyaa Naa Yesayyaa           ||Nenemainaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song mainly talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is mainly talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Nenemaina Prabhuva

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul