Nuthanamainadi lyrics

Nuthanamainadi lyrics నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము telugu christian song. This song is sung by Pastor. Sundeep Dasari, Music by A V Peter Elvis, published by Revival Media.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము – ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెను
ఎడబాయనిది నీ కనికరము – నన్నెంతో ప్రేమించెను
తరములు మారుచున్నను – దినములు గడచుచున్నను
నీ ప్రేమలో మార్పు లేదు (2)
సన్నుతించెదను నా యేసయ్యా
సన్నుతించెదను నీ నామము (2)

గడచిన కాలమంతా – నీ కృప చూపి – ఆదరించినావు
జరగబోయే కాలమంతా – నీ కృపలోన – నన్ను దాచెదవు (2)
విడువని దేవుడవు – ఎడబాయలేదు నన్ను
క్షణమైనా త్రోసివేయవు (2)         ||సన్నుతించెదను||

నా హీన దశలో – నీ ప్రేమ చూపి – పైకి లేపినావు
ఉన్నత స్థలములో – నను నిలువబెట్టి – ధైర్యపరచినావు (2)
మరువని దేవుడవు – నను మరువలేదు నీవు
ఏ సమయమైననూ చేయి విడువవు (2)         ||సన్నుతించెదను||

నీ రెక్కల క్రింద – నను దాచినావు – ఆశ్రయమైనావు
నా దాగు స్థలముగా – నీవుండినావు – సంరక్షించావు (2)
ప్రేమించే దేవుడవు – తృప్తి పరచినావు నన్ను
సమయోచితముగా ఆదరించినావు (2)         ||సన్నుతించెదను||

Noothanamainadi Nee Vaathsalyamu
Prathi Dinamu Nannu Darshinchenu
Edabaayanidi Nee Kanikaramu
Nannentho Preminchenu
Tharamulu Maaruchunnanu – Dinamulu Gadachuchunnanu
Nee Premalo Maarpu Ledu (2)
Sannuthinchedanu Naa Yesayyaa
Sannuthinchedanu Nee Naamamu (2)

Gadachina Kaalamanthaa – Nee Krupa Choopi – Aadarinchinaavu
Jaragaboye Kaalamanthaa – Nee Krupalona – Nannu Daachedavu (2)
Viduvani Devudavu – Edabaayaledu Nannu
Kshanamainaa Throsiveyavu (2)       ||Sannuthinchedanu||

Naa Heena Dashalo – Nee Prema Choopi – Paiki Lepinaavu
Unnatha Sthalamulo – Nanu Niluvabetti – Dhairyaparachinaavu (2)
Maruvani Devudavu – Nanu Maruvaledu Neevu
Ae Samayamainanu Cheyi Viduvavu (2)       ||Sannuthinchedanu||

Nee Rekkala Krinda – Nanu Daachinaavu – Aashrayamainaavu
Naa Daagu Sthalamuga – Neevundinaavu – Samrakshinchaavu (2)
Preminche Devudavu – Thrupthi Parachinaavu Nannu
Samayochithamuga Aadarinchinaavu (2)       ||Sannuthinchedanu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song mainly talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is mainly talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nuthanamainadi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul