Paravashincheda lyrics

Paravashincheda lyrics, పరవశించెద నీ వాక్యములో telugu christian song lyrics. Lyricist: Mary Buelah, sung by: Nissi John, music: Symon Peter.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పరవశించెద నీ వాక్యములో
పరవశించి నే పాడెద నీ సన్నిధిలో (2)
నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించినది
నీ వాక్యమే నన్ను నడిపించినది (2)
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నా ప్రాణమైన దేవా నీకారాధన (2)

నీ పాద సన్నిధిలో నేనున్నపుడు
వాక్యమనే పాలతో నను పోషించితివి (2)
నీ వాక్యమే నాకు సత్యము జీవము
నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపము (2)       ||ఆరాధన||

ఈ లోక బంధాలు కృంగదీసినపుడు
వాక్యమనే నీ మాటతో నన్నాదరించితివి (2)
నీ వాక్యమే నను బలపరచినది
నీ వాక్యమే నీలో స్థిరపరచినది (2)       ||ఆరాధన||

Paravashincheda Nee Vaakyamulo
Paravashinchi Ne Paadeda Nee Sannidhilo (2)
Nee Vaakyame Nannu Brathikinchinadi
Nee Vaakyame Nannu Nadipinchinadi (2)
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Naa Praanamaina Devaa Neekaaraadhana (2)

Nee Paada Sannidhilo Nenunnappudu
Vaakyamane Paalatho Nanu Poshinchithivi (2)
Nee Vaakyame Naaku Sathyamu Jeevamu
Nee Vaakyame Naa Paadamulaku Deepamu (2)       ||Aaraadhana||

Ee Loka Bandhaalu Krungadeesinapudu
Vaakyamane Nee Maatatho Nannaadarinchithivi (2)
Nee Vaakyame Nanu Balaparachinadi
Nee Vaakyame Neelo Sthiraparachinadi (2)       ||Aaraadhana||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Paravashincheda song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Paravashincheda#ParavashinchedaSong #ParavashinchedaLyrics #ParavashinchedaChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #NissiJohnSongs #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.