Prabhu Mora Vinava lyrics

Prabhu Mora Vinava lyrics, ప్రభు మొర వినవా telugu christian song lyrics. Written and composed by Evangelist Jakkaiah gaaru. Since he was from Bapatla he was called as Bapatla Jakkaiah gaaru. He came to Warangal Indian Pentecostal Church of God (IPC) annual conventions during 1960s and introduced this song. Since he was short in height my mother, who is 80 years old, still fondly remember him as “Potti Jakkaiah” as the way people used to call him to recollect immediately. I praise God for him and for this melodious song based on Psalm 61.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ప్రభు మొర వినవా
ప్రభు మొర వినవా
నీ కొరకే నేను వెదకేను దేవా
నాకొకసారి కనిపించ రావా – (2)     ||ప్రభు||

నాదు ప్రాణము తల్లడిల్లాగా
భూదిగంతముల నుండియేగా (2)
మొఱ్ఱ పెట్టుచుంటి నీకేగా (2)      ||నీ కొరకే||

ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండ
ఎక్కించుము నను పరిశుద్ధ కొండ (2)
చక్కని ప్రభు నీ మోము జూడ (2)      ||నీ కొరకే||

మిత్రుడా నా ఆశ్రయ నీవే
శత్రువుల యెడ నా కోట నీవే (2)
స్తుతికి కారణభూతుడా నీవే (2)      ||నీ కొరకే||

Prabhu Mora Vinava
Prabhu Mora Vinava
Nee Korake Nenu Vedakenu Deva
Naakokasaari Kanipincha Raava – (2)     ||Prabhu||

Naadu Praanamu Thalladillaga
Bhoodiganthamula Nundiyega (2)
Morra Pettuchunti Neekega (2)     ||Nee Korake||

Ekkaleni Etthaina Konda
Ekkinchumu Nanu Parishuddha Konda (2)
Chakkani Prabhu Nee Momu Jooda (2)     ||Nee Korake||

Mithrudaa Naa Aashraya Neeve
Shathruvula Yeda Naa Kota Neeve (2)
Sthuthiki Kaaranabhoothuda Neeve (2)     ||Nee Korake||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Prabhu Mora Vinava song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#hosanna #yesannasongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway