Yesu Raja Neeke lyrics

Yesu Raja Neeke lyrics, యేసు రాజా నీకే, song, telugu lyrics, english lyrics. Telugu Christian worship Song By Bro.Bunny sudarshan. He has sung much more great songs please do visit his youtube channel for more of his songs.

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

యేసు రాజా నీకే
ఈ స్తుతి ఆరాధన
నా యేసు రాజా నీకే
నా స్తుతి సంకీర్తన
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
సంకీర్తన స్తుతి స్తోత్రార్పణ (2)       ||యేసు||

నీ మాటలో కరుణ
నీ చూపులో ఆదరణ
నీ ప్రేమలో రక్షణ
నీ కుడి చేతిలో దీవెన (2)
నీతోనే నిత్యానుబంధము
నీవే నా జీవిత గమ్యము (2)         ||ఆరాధన||

జలములలో నే వెళ్లినా
అగ్నిలో నడిచినా
సుడి గాలులే ఎదురైనా
పెను తుఫానే చెలరేగినా (2)
నీ నామమే నను ధైర్యపరచును
నీ మాటలే నన్నాదరించును (2)         ||ఆరాధన||

Yesu Raajaa Neeke
Ee Sthuthi Aaraadhana
Naa Yesu Raajaa Neeke
Naa Sthuthi Sankeerthana
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Sankeerthana Sthuthi Sthothraarpana (2)       ||Yesu||

Nee Maatalo Karuna
Nee Choopulo Aadharana
Nee Premalo Rakshana
Nee Kudi Chethilo Deevna (2)
Neethone Nithyaanubandhamu
Neeve Naa Jeevitha Gamyamu (2)       ||Aaraadhana||

Jalamulalo Ne Vellinaa
Agnilo Nadachinaa
Sudi Gaalule Edurainaa
Penu Thuphaane Chelareginaa (2)
Nee Naamame Nanu Dhairyaparachunu
Nee Maatale Nannaadharinchunu (2)       ||Aaraadhana||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Yesu Raja Neeke

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012