Aalakinchumo Devaa lyrics

Aalakinchumo Devaa lyrics, ఆలకించుమో దేవా మా ఆక్రందనను telugu christian song lyrics. Philippians 4:6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. We have lost many dear pastors and church members, family members during the time of pandemic, Rains, and fires throughout the world. People who are living outside the country were not able to see the dear ones for one last time and get comforted during the difficult times. God is our strength and refuge, we all have a hope that we see them one day. let’s pray to draw the strength from God and prepare us all for the day of the second coming.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: శ్రీనివాస్ బండారు

ఆలకించుమో దేవా మా ఆక్రందనను
కోల్పోతిమయ్యా మా ఆత్మీయులను (2)
మా ధైర్యము నీవై – మము నడిపించుము తండ్రి
బలహీనులమైన మమ్ము బలపరచుమయ్యా…

భూదిగoతముల నుండి మొరపెట్టుచున్నాము
మా ప్రార్థన ఆలకించుమో దేవా (2)
మా కనులెత్తుచున్నాము కనికరించుము
నీ రాకడకు మమ్ము సిధ్ధపరచుము
అంధకారము అలముకొన్న – ఈ లోకములో
గొప్ప వెలుగుగా మమ్ము ఉండనిమ్ము     ||ఆలకించుమో||

Lyricist: Srinivas Bandaru

Aalakinchumo Devaa Maa Aakrandananu
Kolpothimayyaa Maa Aathmeeyulanu (2)
Maa Dhairyamu Neevai – Mamu Nadipinchumu Thandri
Balaheenulamaina Mammu Balaparachumayyaa…

Bhoodiganthamula Nundi Morapettuchunnaamu
Maa Praardhana Aalakinchumo Devaa (2)
Maa Kanuletthuchunnaamu Kanikarinchumu
Nee Raakadaku Mammu Siddhaparachumu
Andhakaaramu Alamukonna – Ee Lokamulo
Goppa Velugugaa Mammu Undanimmu        ||Aalakinchumo||

Lyrics, Concept & Producer- Srinivas Bandaru On-Screen: Anusha Singers – Solomon. V & Sis. Vinodhini Music – N. Thomas DOP – Kishore Miriyala Edit & VFX: Hallaluya Raju Creative Head: Symon Peter Chevuri Post Production – Wesley Vfx Visual Studios

Thank you, Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Aalakinchumo Devaa song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary