Aarani Prema Idi lyrics

Aarani Prema Idi lyrics, ఆరని ప్రేమ ఇది telugu christian song lyrics. This song is written and sung by Ashumathi Mary garu, she as sung so many songs for the glory of God. This version of the song is also sung by other pastors like Raj prakash paul & Jessy Paul at The Lord’s church, Hyderabad. This song mainly talks about the love of Jesus on the cross of calvery, who came from the highest throne to the earth for a perfect ransom for our sins.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

పాట రచయిత: అంశుమతి మేరి

ఆరని ప్రేమ ఇది – ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది (2)
అతి శ్రేష్టమైనది – అంతమే లేనిది
అవధులే లేనిది – అక్షయమైన ప్రేమ ఇది (2)
కలువరి ప్రేమ ఇది – క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

సింహాసనము నుండి – సిలువకు దిగి వచ్చినది
బలమైనది మరణము కన్నా – మృతిని గెల్చి లేచినది (2)
ఇది సజీవమైనది – ఇదే సత్యమైనది
ఇదే నిత్యమైనది – క్రీస్తు యేసు ప్రేమ ఇది (2)
కలువరి ప్రేమ ఇది – క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

నా స్థానమందు నిలిచి – నా శిక్షనే భరియించి
క్రయ ధనమును చెల్లించి – గొప్ప రక్షణ నిచ్చినది (2)
నాకు విలువ నిచ్చినది – నన్ను వెలిగించినది
ఆ ఉన్నత రాజ్యమందు – నాకు స్థానమిచ్చినది (2)
ఉన్నత ప్రేమ ఇది – అత్యున్నత ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

భూ రాజులు అధిపతులు – రాజ్యాలు అధికారాలు
చెరయైనా ఖడ్గమైనా – కరువైనా ఎదురైన (2)
ఎవరు ఆర్పలేనిది – ఎవరు ఆపలేనిది
ప్రవహించుచున్నది – ప్రతి పాపి చెంతకు (2)
ప్రేమ ప్రవాహమిది – యేసు ప్రేమ ప్రవాహమిది (2)       ||ఆరని||

Lyricist: Amshumathi Mary

Aarani Prema Idi – Aarpajaalani Jwaala Idi (2)
Athi Sreshtamainadi – Anthame Lenidi (2)
Avadhule Lenidi – Akshayamaina Prema Idi (2)
Kaluvari Prema Idi – Kreesthu Kaluvari Prema Idi (2)        ||Aarani||

Simhaasanamu Nundi – Siluvaku Digi Vachchinadi
Balamainadi Maranamu Kannaa – Mruthini Gelchi Lechinadi (2)
Idi Sajeevamainadi – Ide Sathyamainadi
Ide Nithyamainadi – Kreesthu Yesu Prema Idi (2)
Kaluvari Prema Idi – Kreesthu Kaluvari Prema Idi (2)        ||Aarani||

Naa Sthaanamandu Nilichi – Naa Shikshane Bhariyinchi
Kraya Dhanamunu Chellinchi – Goppa Rakshana Nichchinadi (2)
Naaku Viluva Nichchinadi – Nannu Veliginchinadi
Aa Unnatha Raajyamandu – Naaku Sthaanamichchinadi (2)
Unnatha Prema Idi – Athyunnatha Prema Idi (2)        ||Aarani||

Bhoo Raajulu Adhipathulu – Raajyaalu Adhikaaralu
Cherayainaa Khadgamainaa – Karuvainaa Eduraina (2)
Evaru Aarpalenidi – Evaru Aapalenidi
Pravahinchuchunnadi – Prathi Paapi Chenthaku (2)
Prema Pravaahamidi – Yesu Prema Pravaahamidi (2)        ||Aarani||


Aarani Prema Idi lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul