Aathma Vishayamai lyrics

Aathma Vishayamai lyrics ఆత్మ విషయమై దీనులైన telugu christian. This song is released from Prabhu Dev ministries.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: పి విజయ్ కుమార్

ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు
పరలోక రాజ్యము వారిది (2)

దుఃఖ పడు వారలు ధన్యులు
వారు ఓదార్చబడుదురు (2)
సాత్వికులైన వారు ధన్యులు
వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు (2)     ||ఆత్మ||

నీతిని ఆశించువారు ధన్యులు
వారు తృప్తిపరచబడుదురు (2)
కనికరము గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని కనికరము పొందుదురు (2)     ||ఆత్మ||

హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని చూచెదరు (2)
సమాధాన పరచువారు ధన్యులు
వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు (2)     ||ఆత్మ||

Lyricist: P Vijay Kumar

Aathma Vishayamai Deenulaina Vaaru Dhanyulu
Paraloka Raajyamu Vaaridi (2)

Dukha Padu Vaaralu Dhanyulu
Vaaru Odaarchabaduduru (2)
Saathvikulaina Vaaru Dhanyulu
Vaaru Bhoolokamunu Swathanthrinchukonduru (2)         ||Aathma||

Neethini Aashinchuvaaru Dhanyulu
Vaaru Thrupthiparachabaduduru (2)
Kanikaramu Galavaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Kanikaramu Ponduduru (2)         ||Aathma||

Hrudaya Shuddhi Galavaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Choochedaru (2)
Samaadhaana Parachuvaaru Dhanyulu
Vaaru Devuni Kumaarulanabaduduru (2)         ||Aathma||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics

Aathma Vishayamai lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww