Daiva Kutumbam lyrics

Daiva Kutumbam lyrics దైవ కుటుంబం telugu christian song. This song is written and sung by Pastor Koti Babu who is a well known pastor who as done a tremendous ministry in the state of Andhra Pradesh.

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దైవ కుటుంబం ధరణిలో దేవుని ప్రతిబింబం (2)
శాంతి సంతోషాలకు అది నిలయం
ఆప్యాయత అనురాగాలకు ఇక ఆరంభం (2)
విశ్వాసపు వాకిళ్ళు పరిశుద్ధత లోగిళ్ళు (2)
ఆతిథ్యమిచ్చే వంటిల్లు వర్ధిల్లు నూరేళ్ళు (2)
దైవ కుటుంబపు సంతోషం
కని విని ఎరుగని ఆనందం (4)        ||దైవ కుటుంబం||

రక్షణ పొందిన కుటుంబం మోక్ష పురికి సోపానం
క్రమశిక్షణ కలిగిన కుటుంబం వీక్షించు దైవ సాన్నిధ్యం (2)
అపార్ధాలు అంతరాలు లేనట్టి అన్యోన్యత
షడ్రుచుల ఘుమఘుమలు గుభాలించు మా ఇంట (2)
అష్టైశ్వర్యాలకు తూలతూగే కుటుంబం (2)
తరతరాలు వర్ధిల్లే కుటుంబం (2)         ||దైవ కుటుంబపు||

మమతలు కలిగిన కుటుంబం సంతృప్తినిచ్చే కుటుంబం
ధాన్య ధన వస్తు వాహనాలు కావు మా యింటి కంభాలు (2)
భయభక్తులు దేవోక్తులు మా అన్న పానాలు
మా యొక్క నట్టింట్లో వసియించును దేవుడు(2)
పెనవేసుకున్న బంధాలే ఈ కుటుంబం (2)         ||దైవ కుటుంబపు||

Daiva Kutumbam Dharanilo Devuni Prathibimbam (2)
Shaanthi Santhoshaalaku Adi Nilayam
Aapyaayatha Anuraagaalaku Ika Aarambham (2)
Vishwaasapu Vaakillu Parishuddhatha Logillu (2)
Aathithyamichche Vantillu Vardhillu Noorellu (2)
Daiva Kutumbapu Santhosham
Kani Vini Erugani Aanandam (4)         ||Daiva Kutumbam||

Rakshana Pondina Kutumbam Moksha Puriki Sopaanam
Krama Shikshana Kaligina Kutumbam Veekshinchu Daiva Saanidhyam (2)
Apaardhaalu Aantharaalu Lenatti Anyonyatha
Shadruchula Ghuma Ghumalu Gubhaalinchi Maa Inta (2)
Ashtaishwaryaalaku Thulathooge Kutumbam (2)
Thara Tharaalu Vardhille Kutumbam (2)        ||Daiva Kutumbapu||

Mamathalu Kaligina Kutumbam Santhrupthinichche Kutumbam
Dhaanya Dhana vasthu Vaahanaalu Kaavu Maa Yinti Kambhaalu (2)
Bhaya Bhakthulu Devokthulu Maa Anna Paanaalu
Maa Yokka Nattintlo Vasiyinchunu Devudu (2)
Penavesukunna Bandhaale Ee Kutumbam (2)        ||Daiva Kutumbapu||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics

Daiva Kutumbam lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww