Chaala Goppodu lyrics

Chaala Goppodu lyrics చాలా గొప్పోడు telugu christian song lyrics. This song is sung by bro. David Francis, The Glory of Jesus Ministries, Music by Bro. Prasad Murala.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

చాలా గొప్పోడు – చాలా చాలా గొప్పోడు
నేను నమ్మిన నా యేసుడు
చాలా గొప్పోడు – చాలా చాలా గొప్పోడు
నాకు దొరికిన నా యేసుడు (2)
మాటలలో చెప్పలేనంత
చేతలలో చూపలేనంత (2)
చాలా చాలా చాలా చాలా – చాలా గొప్పోడు
చాలా చాలా చాలా చాలా – చాలా మంచోడు (2)        ||చాలా||

నా పాప శిక్షను తాను మోసెను
నా కొరకు కలువారిలో త్యాగమాయెను (2)
తన ప్రేమ వర్ణనాతీతం
తన జాలి వర్ణనాతీతం (2)         ||మాటలలో||

యేసయ్యకు సాటి ఎవ్వరు లేరు
జగమంతా వెదకినా కానరారులే (2)
తన ప్రేమ వర్ణనాతీతం
తన జాలి వర్ణనాతీతం (2)         ||మాటలలో||

ఈలాంటి ప్రేమ ఎక్కడ లేదు
వింతైన ప్రేమ అంతు చిక్కదు (2)
కలువరిలో చూపిన ప్రేమ
శాపమునే బాపిన ప్రేమ (2)         ||మాటలలో||

Chaala Goppodu – Chaalaa Chaalaa Goppodu
Nenu Nammina Naa Yesudu
Chaalaa Goppodu – Chaalaa Chaalaa Goppodu
Naaku Dorikina Naa Yesudu (2)
Maatalalo Cheppalenantha
Chethalalo Choopalenantha (2)
Chaala Chaala Chaala Chaala – Chaalaa Goppodu
Chaala Chaala Chaala Chaala – Chaalaa Manchodu (2)         ||Chaala||

Naa Paapa Shikshanu Thaanu Mosenu
Naa Koraku Kaluvarilo Thyaagamaayenu (2)
Thana Prema Varnanaatheetham
Thana Jaali Varnanaatheetham (2)          ||Maatalalo||

Yesayyaku Saati Evvaru Leru
Jagamanthaa Vedakinaa Kaanaraarule (2)
Thana Prema Varnanaatheetham
Thana Jaali Varnanaatheetham (2)          ||Maatalalo||

Eelaanti Prema Ekkada Ledu
Vinthaina Prema Anthu Chikkadu (2)
Kaluvarilo Choopina Prema
Shaapamune Baapina Prema (2)          ||Maatalalo||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Chaala Goppodu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul