Christmas Medley lyrics

Christmas Medley lyrics నజరేతు పట్నాన నాగుమల్లె ధరణిలో telugu christmas medley by Merlyn Salvadi and team as they release a new christmas medley every year.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నజరేతు పట్నాన నాగుమల్లె ధరణిలో
యోసేపు మరియమ్మ నాగుమల్లె ధరణిలో (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (4)

మేము వెళ్లి చూచినాము స్వామి యేసు నాథుని (2)
ప్రేమ మ్రొక్కి వచ్చినాము మామనంబు లలరగా (2)
బేతలేము పురములోన బీద కన్య మరియకు (2)
పేదగా సురూపు దాల్చి వెలసె పశుల పాకలో (2)

పేద వడ్ల వారి కన్య మరియమ్మ
ప్రేమ గల యేసు తల్లి మరియమ్మ
ప్రేమ గల యేసు తల్లి
పేరెళ్ళిన దేవా దేవుడే
యేసయ్య.. ప్రేమ గల అవతారం (2)
స్వర్గ ద్వారాలు తెరిచిరి
యేసయ్య… స్వర్గ రాజు పుట్టగానే
యేసయ్య… స్వర్గ రాజు పుట్టగానే
సరుగున దూతలు వచ్చిరి
యేసయ్య.. చక్కని పాటల్ పాడిరి (2)

నువ్వు బోయే దారిలో యెరూషలేం గుడి కాడ (2)
అచ్ఛం మల్లె పూల తోట యేసయ్య (2)
దొడ్డు దొడ్డు బైబిళ్లు దోసిట్లో పెట్టుకొని (2)
దొరోలే బయలెల్లినాడే యేసయ్య (2)

రాజులకు రాజు పుట్టన్నయ్య (2)
రారే చూడ మనం వెళ్లుదాం అన్నయ్య (2)
తారన్ జూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య (2)
తరలినారే బెత్లహేము అన్నయ్య (2)

పదరా పోదాము రన్న
శ్రీ యేసుని చూడ
పదరా పోదాము రన్న (2)

శ్రీ యేసన్న నట లోక రక్షకుడట (2)
లోకులందరికయ్యె ఏక రక్షకుడట (2)
పదరా.. హే – పదరా.. హే
పదరా పోదాము రన్న – శ్రీ యేసుని చూడ
పదరా పోదాము రన్న (4)

Nazarethu Patnaana Naagumalle Dharanilo
Yosepu Mariyamma Nagumalle Dharanilo (2)
Hallelujah Hallelujah (4)

Memu Velli Choochinaamu Swaami Yesu Naathuni (2)
Prema Mrokki Vachchinaamu Maamanambu Lalaragaa (2)
Bethalemu Puramulona Beedha Kanya Mariyaku (2)
Pedhagaa Suroopu Daalchi Velase Pashula Paakalo (2)

Pedha Vadla Vaari Kanya Mariyamma
Prema Gala Yesu Thalli Mariyamma
Prema Gala Yesu Thalli
Perellina Deva Devude
Yesayya.. Prema Gala Avathaaram (2)
Swarga Dwaaralu Therichiri
Yesayya… Swarga Raaju Puttagaane
Yesayya… Swarga Raaju Puttagaane
Saruguna Doothal Vachchiri
Yesayya.. Chakkani Paatal Paadiri (2)

Nuvvu Boye Daarilo Yerushalem Gudi Kaada (2)
Achcham Malle Poola Thota Yesayya (2)
Doddu Doddu Baibillu Dositlo Pettukoni (2)
Dorolle Bayalellinaade Yesayya (2)

Raajulaku Raaju Puttannayya (2)
Raare Chooda Manam Velludaam Annayya (2)
Thaaran Joochi Thoorpu Gnaanulannayya (2)
Tharalinaare Bethlahem Annayya (2)

Padaraa Podaamu Ranna
Shree Yesuni Chooda
Padaraa Podaamu Ranna (2)

Shree Yesanna Nata Loka Raakshakudata (2)
Lokulandarikayyo Eka Rakshakudata (2)
Padaraa.. Hey – Padaraa.. Hey
Padaraa Podaamu Ranna – Shree Yesuni Chooda
Padaraa Podaamu Ranna (4)

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Christmas Medley lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ChristmasMedley #ChristmasMedleyLyrics #ChristmasMedleySong #ChristmasMedleySongLyrics #ChristmasMedleyChristianSong #ChristmasMedleyTeluguSong #EnglishLyrics #ChristmasteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #SalvadiProductions #MerlynSalvadi #TeluguChristmasMashup