Deham Paathadi lyrics

Deham Paathadi lyrics, దేహం పాతది telugu christian song lyrics. This is an old christian song which holds great meaning for the Lord.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేహం పాతది – మనసు మలినమైనది
జీవం పాపిది – మార్గం తెలియనిది (2)
సర్వోన్నతుడా నిత్య నూతనుడా
నిత్య జీవనం కలిగించుమయ్యా
మరియా కన్న తనయా         ||దేహం||

దాహంతో నువ్వు నీళ్ళను అడిగితే ఇవ్వకపోయానే
ఆకలిగొని నువ్వు రొట్టెను అడిగితే పెట్టకపోయానే
తల దాచుకునే ఆశ్రయమడిగితే పో అని అన్నానే
మానము కాచగ వస్త్రమునడిగితే లేదని అన్నానే       ||సర్వోన్నతుడా||

తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పులు ఉన్నవి మన్నించు
తండ్రివి నీవే నా చేయిని నువ్వు పట్టి నడిపించు
వీడగ లేని సంసారమనే బంధం విడిపించు
నీపై మనసు నిలిచే విధమును నువ్వే నేర్పించు        ||సర్వోన్నతుడా||

Deham Paathadi – Manasu Malinamainadi
Jeevam Paapidi – Maargam Theliyanidi (2)
Sarvonnathudaa Nithya Noothanudaa
Nithya Jeevanam Kaliginchumayyaa
Mariyaa Kanna Thanayaa       ||Deham||

Daahamtho Nuvvu Neellanu Adigithe Ivvakapoyaane
Aakaligoni Nuvvu Rottenu Adigithe Pettakapoyaane
Thala Daachukune Aashrayamadigithe Po Ani Annaane
Maanamu Kaachaga Vasthramunadigithe
Ledani Annaane                       ||Sarvonnathudaa||

Thelisi Theliyaka Chesina Thappulu Unnavi Manninchu
Thandrivi Neeve Naa Cheyini Nuvvu Patti Nadipinchu
Veedaga Leni Samsaaramane Bandham Vidipinchu
Neepai Manasu Niliche Vidhamunu
Nuvve Nerpinchu                 ||Sarvonnathudaa||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Deham Paathadi song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DehamPaathadi #DehamPaathadiSong #DehamPaathadiLyrics #DehamPaathadiChristianSong #TeluguSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.