Devaa Ee Jeevitham lyrics

Devaa Ee Jeevitham lyrics, దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం telugu christian song lyrics.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం (2)
ఎన్ని కష్టాలైనా… ఎన్ని నష్టాలైనా…
నీతోనే నా జీవితం
వ్యాధి బాధలైనా… శోక సంద్రమైనా…
నీతోనే నా జీవితం (2)            ||దేవా||

నీ ప్రేమను చూపించి – నీ కౌగిటిలో చేర్చి
నీ మార్గమునే నాకు చూపినావు (2)
నీతోనే నడచి – నీలోనే జీవించి
నీతోనే సాగెదను (2)            ||ఎన్ని||

Devaa Ee Jeevitham Neekankitham (2)
Enni Kashtaalainaa… Enni Nashtaalainaa…
Neethone Naa Jeevitham
Vyaadhi Baadhalainaa… Shoka Sandramainaa…
Neethone Naa Jeevitham (2)         ||Deva||

Nee Premanu Choopinchi – Nee Kougitilo Cherchi
Nee Maargamune Naaku Choopinaavu (2)
Neethone Nadachi – Neelone Jeevinchi
Neethone Saagedhanu (2)          ||Enni||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Devaa Ee Jeevitham song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DevaaEeJeevitham #DevaaEeJeevithamSong #DevaaEeJeevithamLyrics #DevaaEeJeevithamChristianSong #TeluguSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.