Deva Nee Sakshiga lyrics

Deva Nee Sakshiga lyrics, దేవా నీ సాక్షిగా telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by the famous singer in India Sir SP Balasubramanyam garu who has sung so many christian songs although he is a secular songs singer. This song is composed by JK Christopher.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా నీ సాక్షిగా నేనుండుట
ఈ మంటికి భాగ్యము (2)
జాలిగా మానుజాళికై
కలువరిలోని ఆ యాగము
చాటెద ప్రతి స్థలమందు
నా తుది శ్వాస ఆగే వరకు      ||దేవా||

నాలాంటి నర మాత్రుని చేరుట
నీ వంటి పరిశుద్ధునికేలనో (2)
ఏ మేధావికి విధితమే కాదిది
కేవలం నీ కృపే దీనికాధారము
ఈ సంకల్పమే నా సౌభాగ్యమే
నా బ్రతుకంత కొనియాడుట      ||దేవా||

నా ఊహకందని మేలుతో
నా గుండె నిండింది ప్రేమతో (2)
నా కన్నీటిని మార్చి పన్నీరుగా
నాట్యము చేయు అనుభవమిచ్చావుగా
ఈ శుభవార్తను చాటు సందేశము
నేను ఎలుగెత్తి ప్రకటించెద      ||దేవా||

Deva Nee Sakshiga Nenunduta
Ee Mantiki Bhaagyamu (2)
Jaaligaa Manujaalikai
Kaluvariloni Aa Yaagamu
Chaateda Prathi Sthalamandu
Naa Thudi Shwaasa Aage Varaku       ||Devaa||

Naalaanti Nara Maathruni Cheruta
Nee Vanti Parishuddhunikelano (2)
Ae Medhaaviki Vidhithame Kaadidi
Kevalam Nee Krupe Deenikaadhaaramu
Ee Sankalpame Naa Soubhaagyame
Naa Brathukantha Koniyaaduta       ||Devaa||

Naa Oohakandani Melutho
Naa Gunde Nindindi Prematho (2)
Naa Kanneetini Maarchi Panneerugaa
Naatyamu Cheyu Anubhavamichchaavugaa
Ee Shubhavaarthanu Chaatu Sandeshamu
Nenu Elugetthi Prakatincheda       ||Devaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Deva Nee Sakshiga

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul