Emani Paadanu lyrics

Emani Paadanu lyrics ఏమని పాడను telugu christian song sung by Kalpana garu who’s song is mesmerizingly soothing to hear.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఏమని పాడను – ఏమని పొగడను (2)
నాదు దేవా – లోకనాథా
నీదు నామం – పాడ తరమా
నిన్ను పాడి స్తుతించుట భాగ్యమే        [ఏమని]

నాలో రాగం నీవే – శ్రుతిలో లయలో నీవే
నీవేగా యేసువే (2)
నిన్ను పాడి స్తుతించుట
ఎన్నిక లేని మంటికి భాగ్యమే (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి         [ఏమని]

జీవం సర్వం నీవే – ప్రాణ జ్యోతి నీవే
నా ఆశ నీవేగా (2)
దిన దినము నీ ప్రేమ
బాటలో నడువ నాకు నేర్పుము (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి         [ఏమని]

Emani Paadanu – Emani Pogadanu (2)
Naadu Devaa – Lokanaathaa
Needu Naamam – Paada Tharamaa
Ninnu Paadi Sthuthinchuta Bhaagyame           [Emani]

Naalo Raagam Neeve – Shruthilo Layalo Neeve
Neevegaa Yesuve (2)
Ninnu Paadi Sthuthinchuta
Ennika Leni Mantiki Bhaagyame (2)
Neelo Bhaagamai Neeve Jeevamai
Neelo Undutanu Goorchi         [Emani]

Jeevam Sarvam Neeve – Praana Jyothi Neeve
Naa Aasha Neevegaa (2)
Dina Dinamu Nee Prema
Baatalo Naduva Naaku Nerpumu (2)
Neelo Bhaagamai Neeve Jeevamai
Neelo Undutanu Goorchi         [Emani]

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Emani Paadanu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EmaniPaadanu #EmaniPaadanuLyrics #EmaniPaadanuSong #EmaniPaadanuSongLyrics #EmaniPaadanuKalpana #EmaniPaadanuTeluguSongs #EnglishLyrics #ChristianteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #OldChristianSongs